“Ukraine træthed” i Polen?

Wroclaw Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Siden 24. februar 2022 har omkring 11 millioner ukrainere passeret grænsen til Polen. De 1.5 millioner er blevet i Polen og i en eller anden udstrækning fået hjælp fra private eller fra det offentlige. Til de 1.5 millioner skal føjes de ukrainere, der er taget til Polen via Tjekkiet og Slovakiet. Før 24. februar 2022 var over 1 million ukrainere rejst til Polen, primært for at søge arbejde. Det samlede antal ukrainere i Polen skønnes at være på over 2.3 millioner.

I polske medier, fx “Przeglad”, diskuteres, om og i hvilket omfang der er opstået “Ukraine træthed” i Polen. Der tales om, at mange polakker “er for Ukraine, men imod ukrainere”. Partiet Konføderationen har mest åbenlyst kritiseret de mange ukraineres tilstedeværelse og har, at dømme efter meningsmålingerne, nydt fordel af det vælgermæssigt.

Modstanden mod Ukraine er på det seneste vokset markant blandt polske bønder pga. den stigende import af billigere korn og fødevarer fra Ukraine. Ukraines præsident og hans rådgivere har skarpt kritiseret den polske regerings stop for import af korn og fødevarer fra Ukraine. Den kaldes destruktiv og protektionistisk, gavner Rusland, der ønsker et splittet EU og økonomisk kriseramt Ukraine.

Zelensky har været i telefonisk kontakt med EUs rådsformanden Charles Michel. EU er gået med til, at Polen, Rumænien, Ungarn og Slovakiet kan standse importen fra Ukraine foreløbig frem til 5.juni. Den polske regerings importstop skal ses i lyset af det kommende valg. Uden et importstop ville regeringen tabe stort i landdistrikterne.

Indvandringen af ukrainere har uundgåeligt betydet øget pres på boligmarkedet, fx huslejestigninger og højere rente, og også et pres på sundhedssystemet. Det er af nogle blevet sagt, at ukrainere er blevet bragt foran polakker i køen til lægen. Det skulle dog være “fake news”. Skoler, vuggestuer og børnehaver skal også skaffe mere plads. Indvandringen af ukrainere bliver også set som en fordel. Frem for alt har den bidraget til at nedbringe de demografiske problemer og manglen på arbejdskraft og ad den vej mindsket lønpresset.

Trods indvandring er arbejdsløsheden i Polen og Tjekkiet den laveste i EU. Iflg. den polske Nationalbank (NBP) er hele 65 pct. af de indvandrede ukrainere i arbejde, 24 pct. er aktivt arbejdssøgende. Mange har oprettet egne mindre virksomheder. Kort sagt, holdningerne er delte og både blandt polakker og ukrainere.

Share This