Ukraine og LBGT miljøet

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine: ”Pride parader” har forekommet hyppigt i Ukraine, men bag regnbueflagene ser det ud til at være gået ned ad bakke, når det gælder rettigheder for bøsser og lesbiske i landet. Det konstateres i en analyse i ”Emerging Europe” (17.11.2021).  I årevis og især efter ”Maidan” i 2014 er der blevet gennemført ”pride parader”. Da daværende præsident Petro Porosjenko forhandlede associeringsaftalen med EU, blev der fra EU stillet krav om at give LBGT+ flere rettigheder. Det blev opfyldt, i hvert fald på papiret.

Den officielle politik blev ændret, men det har i praksis knebet med at leve op til lovens bogstaver. Der var i de første år nogle små fremskridt, når det gælder den retslige status. Valget af Volodymyr Zelensky som ny præsident i Ukraine i 2019 skabte forventninger om bedre tider for LBGT miljøet. Udadtil kom Zelensky med liberale udmeldinger og progressiv retorik. Det skabte forventninger om hurtige fremskridt, herunder garantier når det gælder retten til at indgå ægteskab eller partnerskaber mellem homofile. Sådan er det ikke gået. Opbakningen i befolkningen til, at LBGT miljøet opnår flere rettigheder er dalet.

På ”Folkets Tjeneres`, Zelenky¨s partis kongres i 2020 blev vedtaget en mere ”midtsøgende” politik. Zelensky er derfor beskyldt for populisme og for politisk inkonsistens. Under højdepunktet af COVID-19 pandemien blev Direktoratet for Menneskerettigheder der bl.a. arbejdede for at få lovgivningen på menneskeretsområdet til at stemme overens med EU-retten blevet lukket. Iflg. Masym Eristavi fra ”Pride Parade Management Board” er den ukrainske regering ikke åbenlyst homofobisk, men der findes den slags personer i regeringen og tæt på præsidenten. Før COVID19 pandemien talte præsidenten om emnet, men ikke i tiden efter. Parlamentet interesserer sig heller ikke ret meget for emnet. Der er i parlamentet blevet oprettet grupper af personer, der helt åbenlyst modarbejder love om liberalisering af LBGT lovgivningen. Nogle mener, at den skærpede linje skyldes russisk påvirkning og indflydelse. Indtil videre er situationen i hvert fald vanskelig for LBGT miljøet og uafklaret. En ”pride parade” afholdt i Odessa i 2020 blev angrebet af nationalister. Det samme skete i år. 

Share This