Ukraine, de seneste økonomiske nøgletal er en dyster læsning

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine: Ukraines nationalprodukt (BNP) faldt med hele 37 pct. i 2. kvartal af 2022, mod 15 pct. i 1. kvartal. Det fremgår af de seneste opgørelser offentliggjort 8. september. Den langstrakte krig med Rusland har bidraget.

Den fremgang, Ukraine lige nu oplever på slagmarken, opleves ikke økonomisk. Ukraines økonomiministerium anslår, at landets BNP ved udgangen af 2022 vil være faldet med omkring 33 pct. Verdensbanken sætter tallet endnu højere, til 45 pct.! Økonomer understreger næsten samstemmende, at tiden er inde til at revurdere den førte makroøkonomiske politik. At tære på valutareserver og yde skattelettelser for at holde økonomien oppe, er ikke holdbart i længden. I værste fald vil Ukraine ikke være i stand til at yde den helt nødvendige offentlige service og finansiere krigen mod Rusland, slet ikke hvis krigen bliver langstrakt.

Ukraine har som bekendt lanceret en militær offensiv, der skal afkorte krigen. Om den lykkes, ved vi ikke. Vigtigt er at mobilisere ressourcer for at forbedre statens finanser. Den økonomiske bistand fra Vesten er frem til sommer 2022 sat til 11 mia. dollar, iflg. Ukraine langt under det nødvendige beløb, mindre end de indtægter, Rusland har skaffet sig via olie- og gaseksport til Vesten. Underskuddet på statens finanser er her beregnet til hele 5 mia. dollar pr. måned.

Det kræver langt bedre inddrivning af skatter og et mindre seddeltrykkeri. Effektiviteten i den offentlige sektor skal generelt forbedres markant. Høj inflation var uundgåelig i krigens indledende fase, men på sigt må prisstigningerne bringes ned. Ellers vil de nuværende prisstigninger på omkring 20 pct. vokse markant. Centralbanken bør stimulere den private opsparing for at sikre højere makroøkonomisk stabilitet og sikre en lavere rente. Lige nu er renten for høj, omkring 25 pct.

Dertil kommer behovet for at få nedbragt korruptionen og alt det generelt store ikke-beskattede sorte og grå marked. Men øget beskatning kan give oligarkerne mere magt. Beregninger viser, at det ukrainske statsbudget i 2021 mistede 37 mia. dollar pga. korruption og ”transparancy” problemer. Deregulering af økonomien skal fremmes, priskontrol undgås, lyder det. Den ukrainske minister for økonomisk udvikling, Julia Sviridenko, har lagt op til at forbedre vilkårene for udenlandske investeringer. Det kræver dog lavere korruption og et bedre juridisk system. Målsætningen om at få 400 mia. dollar i investeringer fra udlanet kan ikke realiseres, så længe krigen raser og korruptionen forbliver på det nuværende høje niveau.

Share This