Udkast til fordeling af de 750 mia. euro til genopbygning af EU

Illustrationsfoto: Mtaylor848

Af Michael Skovgaard

EU: Indtil videre er EU-Kommissionen ikke helt enig om fordelingen af midlerne i corona-redningsfonden. Flere mindre lande er kritiske – og så er der en overraskende vinder.

Jo fattigere et EU-land er, jo flere penge kan det forventes at modtage fra den store hjælpepakke på 750 mia. euro. Det var i hvert fald udgangspunktet for forhandlingerne.

Men indtil videre er der ingen klare kriterier for tildeling af midler. Hverken fald i BNP, ledighed eller følger af corona.

Det store spørgsmål er, hvor stor en andel af pakken der skal tilbydes som kreditter eller tilskud. Indtil videre er finansministrene i EU nået frem til, at en tredjedel skal ydes som kreditter, mens to tredjedele skal være direkte tilskud uden tilbagebetaling.

Nettobidragydere som Tyskland og Østrig kræver dog en højere andel af de 750 mia. som kreditter, og Holland, Sverige og Danmark har tiligere forlangt, at hjælpen udelukkende skal gives i form af kreditter. Finland, Ungarn, Tjekkiet og Belgien har også protesteret mod den foreslåede fordelingsnøgle.

Som ventet er de store beløbsmodtagere Italien, Frankrig og Spanien, men målt på BNP ligner Kroatien den store vinder. Landet står til at modtage 12,1 mia. euro, hvilket svarer til 22,4 procent af landets BNP i 2019.

Kroatien har formandsskabet for EU-Rådet og koordinerer forhandlingerne om corona-hjælpefonden.

Der er planlagt et videotopmøde med EU-landenes regeringschefer den 19. juni, og det forventes, at den endelige fordeling af midlerne i corona-pakken falder på plads i slutningen af juli.

Share This