Uafhængig polsk tv-station fortsætter

TVN24-Foto-Drozdi-Pn

Kommentar af Michael Hardenfelt

Polen: Det polske Radio- og TV-Råd forlængede onsdag Tv-stationen TVN24’s koncession, som ellers ville udløbe om 3 dage. TVN24 er en nyhedskanal forbundet med Tv-stationen TVN’s øvrige kanaler. Tv-stationen ansøgte om en forlængelse for 18 måneder siden, og eftersom der ikke er nogen ændringer, burde det være en formalitet. Afgørelser i det polske Radio- og TV-Råd tages imidlertid med 4/5 flertal (der er kun 5 medlemmer, så 4 skal stemme på samme måde, før de har truffet en beslutning).

Emnet har været oppe utallige gange i løbet af de sidste 18 måneder, men det har aldrig været muligt at skaffe 4 stemmer, hverken for at forlænge koncessionen eller for at afvise den. På den måde har TVN været forhindret i at gå til domstolene, for at få prøvet afgørelsen, for en sådan eksisterede ikke.

Koncessionen er et led i regeringens løbende kamp mod TVN, men har intet direkte at gøre med TVN-loven, som vil tvinge den amerikanske ejer til at sælge sine aktier Tv-stationen. Denne lov er afvist af Senat og er nu sendt tilbage til Sejmen, som kan godkende den på ny, hvis de samler tilstrækkeligt mange stemmer til dette.

Afgørelsen viser også, at regeringen trods alt bøjer af i sidste øjeblik, inden den rammer muren (selv om det egentligt er overraskende, at de ikke ventede til allersidste dag med at forlænge, altså til fredag eller lørdag). Glem alt om fiktionen om, at uafhængige råd eller en uafhængig Forfatningsdomstol – institutioner i Polen kommer med den afgørelse, som træffes i regeringspartiets partihovedkvarter.

I mellemtiden annullerede Świętokrzyski-Regionen i går den erklæring, som skulle gøre regionen fri for seksuelle minoriteter (LGBT-frit område), der dog af regeringspartiet fortolkes som fri for ideologi i forbindelse med LGBT, dvs. bøsseparader og undervisning i genderteorier. Małopolski-regionen (med Regionshovedstaden Krakow) ventes at følge efter på mandag.

Hermed forventes det, at EU hæver sin hidtidige blokade af regionale tilskud til de regioner, som har ophævet disse erklæringer. Men … der er ingen tvivl om, at disse beslutninger er OGSÅ truffet efter ordre fra Warszawa. Dermed har Regeringspartiet føjet sig for ”fjenden” på afgørende områder, en teknik som ofte benyttes, inden man foretager et kraftigt angreb den modsatte vej. Vi har til gode at se, hvad modtrækket bliver.

Share This