Tyske studerende risikerer dårligere karakterer, hvis de ikke skriver kønskorrekt

Illustrationsfoto: Wikimedia

Af Michael Skovgaard

Tyskland: På universitetet i Kassel står det lærerne frit for, om de vil straffe studerende, der ikke benytter det politisk korrekte „gendersprog“. En episode har givet anledning til omtale i flere tyske medier.

De studerende skal bruge den såkaldte „genderstjerne“. Det betyder, at alle navneord, som betegner en person, skal forsynes med en stjerne mellem hankøns- og hunkønsformen, hvis det skal være kønskorrekt. Således skal man for eksempel skrive „student*in“, svarende til „student*inde“.

En 20-årig lærerstuderende ved universitetet i Kassel fik således en dårligere karakter for en opgave, fordi han ikke havde brugt den korrekte form, men kun havde skrevet „student“, selv om indholdet var fagligt i orden. Det skete også, selv om han i en fodnote havde bemærket, at alle navneordene burde forsynes med den såkaldte „genderstjerne“.

Universitetets ledelse har meddelt, at det er op til de enkelte undervisere, om de vil straffe de studerende for ikke at bruge „genderstjernen“.

Share This