Tyske regeringsforhandlinger i hårdknude

Foto: Ralf Roletschek

Efter 14 dages sonderinger mellem parterne i en kommende Jamaica-koalition er der ingen tegn på tilnærmelse. Det kan ende med et nyvalg

Af Michael Skovgaard

Tyskland: Forhandlingerne efter valget har ikke ført til et afgørende gennembrud eller et fælles grundlag for forhandlinger om en regeringskoalition – tværtimod. Især De Grønne ser ud til at være den største hindring for en kommende Jamaica-regering med CDU/CSU og FDP.

Største stridspunkt er flygtningepolitik, hvor CSU står fast på en øvre grænse på 200.000 flygtninge årligt. FDP kræver et delvist stop for familiesammenføringer. Begge dele bliver kategorisk afvist af De Grønne, som generelt er imod alle stramninger og ændringer, når det gælder flygtninge og integration.

Et andet stridspunkt er trafik og miljø, hvor De Grønne kræver udfasning af forbrændingsmotoren i år 2030, hvilket FDP kategorisk afviser som værende totalt urealistisk.

Forhandlingerne forventes at vare året ud, men tiden er ved at være knap for De Grønne. Partiet har tre uger til at fremlægge en konkret plan for regeringssamarbejdet, som skal forelægges de delegerede på landsmødet den 24. november. Her skal der stemmes om, hvorvidt partiet skal indgå i en kommende Jamaica-koalition eller ej. Hvis det bliver et nej, forventes partiledelsen at respektere medlemmernes beslutning.

Eneste alternativ bliver i så fald en mindretalsregering ledet af Merkel, hvilket hun på forhånd har afvist. Meget tyder således på, at et nyvalg efter nytår kan blive en realitet.

Share This