Tysk gendern-vanvid når nye højder

Illustrationsfoto: AxelBoldt

Af Michael Skovgaard

Tyskland: Endnu et eksempel på gendern-fænomenet har skabt overskrifter i Tyskland – det skriver Bild Zeitung.

Begrebet „gendern“ går ud på, at man skal skrive såkaldt „kønsneutralt“ og bruge den såkaldte gendern-stjerne. Det betyder i praksis, at man skal skrive „Fussgänger*innen“ og lignende. Det er ikke nok at skrive „Fussgänger“, da den nye politisk korrekte skole ikke mener, at det inkluderer andre køn, selv om begrebet ret beset er kønsneutralt. På dansk ville det svare til, at man konsekvent skal skrive „fodgænger*inder“ og lignende i stedet for blot „fodgængere“.

Med danske øjne er den nye udvikling lettere komisk, da man for snart en menneskealder siden afskaffede et ord som „lærerinde“, da man ikke fandt det korrekt i ligestillingens navn. Man var ganske enkelt „lærer“ uanset om man var mand eller kvinde. 

Begrebet „gendern“ er lige nu genstand for en ophedet debat i Tyskland. Der har været et par sager, hvor folk i offentlige stillinger er blevet fyret, fordi de ikke ville „gendern“. Senest er Deutsche Bahn også bukket under for fænomenet og siger ikke længere „Mine damer og herrer“, da en kunde med anden kønsidentitet havde følt sig forulempet og anlagt sag med krav om erstatning, fordi den bemeldte person ikke var blevet tiltalt „kønsneutalt“.

Sprogforskere har kritiseret „gendern“ over en bred kam. Det er et irritationsmoment, at alle tekster fremover skal skrives med stjernen plus „innen“, hvis der er tale om personer, som både kan være han- eller hunkøn.

Den licensfinansierede tyske station ARD, som på mange måder svarer til DR i Danmark, er nu kommet i skudlinjen. I et program havde en skovfoged talt om „folk“ generlt og omtalt cyklister, fodgængere, ryttere og joggere uden at bruge den politisk korrekte gendern-stjerne. Men ARD havde så forsynet programmet med politisk korrekte undertekster, hvor mandens reelle ord var blevet forvandlet. „Leute“ altså“ „folk“ var blevet forvandlet til „Waldbesucher*innen“ – svarende til „skovbesøger*inder“.

Skovfogeden har konkret klaget over, at han har talt korrekt tysk, men at han er blevet lagt ord i munden, som han ikke kan stå ved – eller forstået på den måde, at ARD har manipuleret hans udsagn.

Jeg arbejder selv som undertekster, og i det fag er det en gylden regel, at man skal gengive nøjagtigt, hvad der rent faktisk bliver sagt. Man kan således ikke fortolke, hvad der rent faktisk bliver sagt med diverse omskrivninger af hensyn til politisk korrekthed. Og et andet problem er, at stjernen og tilføjelsen „innen“ fylder meget og rent faktisk er overflødigt for at forstå den reelle oversættelse.

Regionalstationen SWR, som er en del af ARD, og som står bag programmet, har indtil videre meddelt, at man har fejlet, og at man fremover ikke vil forsøge undgå disse fejl i nyhedsformidlingen.      

Share This