”Trioen” Ukraine, Moldova og Georgien satser på en hurtigere EU-tilnærmelse

Ukraines udenrigsministerium i Kijev Foto- JøMa

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine/Moldova/Georgien: “Før det kommende EU partnerskab topmøde gør de politiske ledere fra Ukraine, Moldova og Georgien deres bedste for at forsikre EU om betydningen af en yderligere tilnærmelse og på sigt gerne fuldt medlemskab af EU. ”Trioen”, som landene kaldes, betragtes som de mest entusiastiske blandt EU’s partnerskabslande mod øst. Alle tre har konflikter med Rusland. 

Ukraine henviser til den russiske troppeopbygning langs grænsen mod øst. Præsident Volodymyr Zelensky har ligefrem beskyldt Rusland for at planlægge et kupforsøg i samarbejde med Ukraines rigeste oligark, Rinat Akhmetov. Akhmetov selv kalder beskyldningerne om kupforsøg det rene løgn og opspind. 

Georgien har gennemløbet en lang og dyb politisk krise og er blevet anklaget for at udhule demokratiet (”democratic backsliding”). EU’s forsøg på mægling i Georgien er indtil videre slået fejl. 

Moldova’s parlamentsvalg i år skabte glæde og håb i Bruxelles. Men den ny udadtil mere pro-EU regering kom hurtigt ud i en alvorlig strid med Rusland om prisen på import af russisk gas og tilbagebetaling af udestående gæld. Det lykkedes til sidst parterne at indgå aftaler både angående priserne og den udestående gæld. Problemet, set fra Bruxelles, er at aftalerne formentlig har givet Rusland større muligheder for at øve indflydelse i Moldova politisk og økonomisk.

De tre lande, ”trioen”, håber at deres konflikter med Rusland vil gøre EU mere villig til at imødekomme ønskerne om hurtig tilnærmelse og gerne med udsigt til EU-medlemskab. Ingen af de tre lande er på nuværende tidspunkt EU-kandidatlande. Men at være kandidatland eller have udsigt til at blive det er ikke i sig selv ensbetydende med udsigt til hurtigt fuldt medlemskab. Det kan Serbien, Montenegro, Albanien og Nordmakedonien tale med om.

Aserbajdsjan, Hviderusland og Armenien har endnu længere vej til Bruxelles end ”trioen” Georgien, Ukraine og Moldova. Litauen inden for EU-landekredsen er en meget stærk fortaler for et tættere samarbejde med Ukraine, Georgien og Moldova. Litauen er også fortaler for en hårdere linje over for Rusland og Kina. Andre EU-lande, deriblandt Frankrig, Holland og Danmark, er derimod mere tilbageholdende. I 2002 talte daværende kommissionsformand Romano Prodi om en mellemløsning, en ”proximity policy”, der hverken lover eller udelukker fuldt EU-medlemskab for naboskabslandene. Målet er, som sagt dengang, at skabe stabilitet, en ”ring of friends” omkring EU. Meget tyder på, at det stadig er EU’s politik. 

Share This