Tjekkisk forfatters roman om Danmark nu udkommet også som e-bog

Mr.East Forlag har i maj udgivet romanen “LOGOZ, Robert Holm, marketingekspert af Danmark af den tjekkiske forfatter David Zábranský. Romanen kan købes hus alle landets boghandlere, lånes på biblioteker og fra denne uge også som e-bog.

Zábranskýs lidt kyniske, groteske og samfundskritiske roman om splittede europæiske samfund har danske hovedpersoner Robert Holm, Christian Mikkelsen og Jesper Pilgaard, som forsøger at skabe en bedre verden og løse den stigende politiske, moralske og samfundsmæssige splittelse i Europa.

Kamilla Ane Petersen vurderer romanen i en lektørudtalelse lavet for DBC bl.a., som en både “grotesk, filosofisk og samfundkritisk, hvilken klæder den”, og “højaktuel i forhold til debatten om Europas splittelse”.

Robert Holm, en dansk marketingekspert, beslutter efter at have deltaget på en konference i Shanghai at bekæmpe kapitalismen og dens forbrugsverden. Han vil bruge sin ekspertise og kreative evner til at forbedre miljø, afværge global opvarmning og motivere mennesker til at leve mere miljøvenligt. Robert Holm, som vor tids prins Hamlet, vil ikke længere ukritisk tilpasse sig tidens overforbrug.  

”At være eller ikke være” – ”at tåle den tøjlesløse skæbnes skyts eller gå væbnet mod et hav af plager” sagde Hamlet. Robert Holm indser det samme eksistentielle dilemma og vælger at handle. Ved hjælp af sociale netværk formår han at sætte en massemigration i gang. De europæiske eliter, anført af Robert Holm, forlader Europa og slår sig ned i det krigshærgede Syrien, hvor de opbygger et nyt samfund baseret på et enkelt liv med konservative værdier. Eliternes nye samfund er afskærmet fra den gamle verden af en mur. Populisternes tidligere domæne skal nu også beskytte de kreative og intellektuelle mod overforbrug, kapitalisme og populisme.

Hvad tænker en tjekkisk forfatter og hvilke forestillinger har han om Danmark? Hermed får du et kor uddrag fra bogen, en beskrivelse af Christian Mikkelsen, som bogens hovedperson Robert Holm er gift med.

“…..Christians forældre tilhørte den højere middelklasse i Danmark.
Det vil sige, at de, set med de fleste af planetens beboeres
øjne, var ekstremt rige, ligesom den danske stat. Derudover var
både forældrene og den danske stat villige til at bruge deres
penge til at investere i Christian. Lægge dem som en
bestikkelse i inderlommen på hans perfekt tilpassede jakkesæt,
eller i brystlommen som hos en violinist, vi gerne vil sende væk
fra vores bord.
Princippet blev ikke kaldt korruption, men en høj grad af
omfordeling. Det havde en forholdsvis lang tradition i Danmark.
Da Christian voksede op, steg niveauet for social ulighed godt
nok lige så kraftigt i Danmark, som i andre lande, men Christian
kunne i den henseende ikke mærke noget, hovedsageligt på
grund af det faktum, at han blev født ind i den rette familie, han
var på den rette side af diagrammer og tabeller.
Der var altid nok til ham, hvilket der i princippet ikke var noget
galt i. Hvorfor genere nogen med mangel? At have rigeligt
bringer normalt lykke, glæde og måske endda godhed. Hvad
der er meget mere kompliceret – og hvad der senere skulle blive
et af de centrale spørgsmål omkring Ny Berlins fødsel – er at
bestemme grænsen mellem tilstrækkelighed og overflod. At
finde denne grænse er på samme tid at finde grænsen mellem
liv og død. Mental eller følelsesmæssig død, men man kunne
nok gå endnu længere og sige, døden i det hele taget.
Christian kunne ikke rigtigt takle sin overflod . Et oprør
dukkede ikke op. I næsten tredive år af sit liv havde Christian
Mikkelsen mange gode grunde til at gøre oprør, mindst lige så

mange, som befolkningen i lande med de mest undertrykkende
regimer.

Umiddelbart efter at have færdiggjort skolen og et års stipendiat
i kunsthistorie i Haag, begyndte han at arbejde på et offentligt
galleri i København. Han befandt sig i en pengetank, som fik
flere massive tilførsler, og hans opgave var at bore huller på
den anden side af tanken, hvorigennem de indsamlede midler
lovligt flød ud igennem hundreder og tusinder af små kanaler og
videre ind i den danske økonomi. Til kunstnere,
speditionsvirksomheder, trykkerier og grafiske værksteder. Den
danske økonomi, der var lige så vanvittig som Mikkelsen selv,
reagerede ganske apatisk, som om det var en selvfølge. Som
om det siden oldtiden var enhver økonomis opgave: Apatisk at
absorbere, hvad der strømmer ind i den, især fra offentlige
midler. Den danske økonomi havde på det tidspunkt praktisk talt
kun en opgave, og det var at medvirke til at gøre Danmark til et
stadig mere kulturelt land. For at gøre balladen endnu mere
håndgribelig, hjalp den også med at omdanne danskere til
selvglade egoister, som ikke sagde et eneste godt ord om deres
land.
Christian Mikkelsen var en kollaboratør som afspejlede tiden
og tidens miljø. Både hans familie og det danske studiesystem
passede ham godt. Han gik i skole, bestod eksamener, men når
det kom til uddannelse, var han i totalt underskud. Denne
kendsgerning skal understreges. Viden spillede kun en lille rolle
i Christians verden, i modsætning til universitetets navn og
navnene på de gallerier, som han begyndte at samarbejde med
under sine studier. Viden var ligegyldig, og det samme gjaldt
kritisk tænkning, som dengang, ifølge mange udsagn, skulle
være grundsøjlerne i moderne uddannelser. I en tid med hurtig
udvikling af informationsteknologi var danske studerende ikke
interesserede i hverken det ene eller det andet. Hvad skal man
bruge viden til, når alt er på internettet. Hvad skulle nytte kritisk
tænkning, når man ikke havde oplevet eller ikke havde gidet at
opleve puberteten. Christian Mikkelsen ville kun opnå én ting fra
universitetet: En garanteret fri passage gennem verden.
Uvidenhed og manglende evne til at tænke kritisk. Hvad
kunne være værre? Måske bare en person, der er uuddannet
og ude af stand til at tænke kritisk, men som samtidig er

overbevist om, at han er på toppen med hensyn til begge dele.
Det er nok at have et papir fra skolen og have pænt tøj på, og
så sker det bare, uden man tænker over det. Man bliver til
Christian Mikkelsen. Lever i en enorm fejltagelse og tåge. Man
har ingen grund til at gøre oprør. Kan I ikke se dem for jer. Jeg
stopper her, men tillad mig endnu et eksempel som advarsel.
Da Christian var seksogtyve, betroede man ham det første
selvstændige arbejde på galleriet. Helt konkret skulle han
organisere en midlertidig udstilling ved navnet “Far From Home”
i et mindre kælderrum ved siden af audioteket. Hovedsageligt
skandinaviske og tyske kunstnere reflekterede i deres værker
over de udfordringer, som enkeltpersoner står over for i det
moderne samfund. De forsøgte at finde svar på spørgsmålet
om, hvad et hjem er. Og Christian Mikkelsen gjorde ikke oprør.
Jeg håber, det efter alle de tidligere overvejelser står klart, at
han i denne situation skulle have gjort oprør mod alt. Mod
rummets størrelse og dets placering, men også imod det
faktum, at nogen havde betroet ham det arbejde. Sådan en ung
og uerfaren person! Frem for alt skulle han dog have gjort oprør
mod, at der blev fundet penge til udstillingen. Alt for mange
penge.
Det var præcis, hvad en ny medarbejder i galleriet i
København burde have gjort mest oprør mod! Det enorme
budget skulle have gjort unge Christian Mikkelsen rød af vrede!
Han skulle have bristet som en passionsfrugts kerner og rejst
en kødfuld knytnæve!
Christian Mikkelsen skulle med andre ord have holdt sig til,
hvad de fleste organismer holder sig til. Han skulle have gjort
oprør, og nogle år senere skulle han have været uendelig
taknemmelig. Enhver afvigelse fra denne adfærd var i det lange
løb selvmordstruende. Korruption finder i sidste ende altid sin
vej. Christian begik en stor fejl. Også Danmark. Danmark med
sin adfærd, sin tolerance over for mennesker som Mikkelsen,
styrede mod en ulykke. Det land skulle simpelthen ryste
Christian Mikkelsen af sin ryg. Christian Mikkelsen og Danmark
begik enten kollektivt selvmord eller måske snarere myrdede de
hinanden. Det vil vi dog snart se…………….

Bogen koster 249 kr. og lånes på biblioteker og på e-reolen. Du kan naturligvis købe den direkte hos Mr.East ved at MobilPay til 27 12 94 44. Husk at meddele dit mobilnummer samt mail (forlangt af DAO). Vi betaler porto og sender straks. ota

Share This