Tjekkiets rige scorer kassen

Tjekkiets hovedstad Prag Foto: Ota Tiefenböck

Af Michael Skovgaard

Tjekkiet: En meget lille gruppe af Tjekkiets rigeste personer ejer 36 procent af alle landets ejendomme og aktiver. Dermed er Tjekkiet et af de mest ulige lande i Europa med hensyn til fordeling af formuer – det skriver det tjekkiske medie „Irozhlas“.

Den rigeste 1 procent af tjekkerne ejer ejendomme og aktiver af samme værdi som de „fattigste“ 90 procent af befolkiningen. Det fremgår af en analyse foretaget af Credit Suisse.

Hvis man ser på lønninger alene, er der ikke de samme store udsving mellem højt- og lavtlønnede, men når det gælder de rigestes besiddelse af aktiver og ejendomme, er landet helt i top og overgår Tyskland, Storbritannien og USA.

Tjekkiet afviger dermed stærkt fra de øvrige V4-lande Polen, Ungarn og Slovakiet, som slet ikke har samme skel mellem rige og fattige.

Modsat andre lande offentliggør Tjekkiet ikke statistikker over privatpersoners formuer, så tallene er beregnet ud fra data fra den tjekkiske nationalbank. Ifølge beregningerne ejer en hundrededel af de rigeste tjekker således 36 procent af alle landets ejendomme og aktiver.

Share This