Tilfredshed i Rusland omkring dialog med USA om strategisk stabilitet

Putin og Biden Foto: Official White House Photo by David Lienemann

Rusland: Den russisk-amerikanske dialog om strategisk stabilitet går i den rigtige retning. Det erklærede Antoly Antonov, Ruslands ambassadør i USA, på et nyligt afholdt international ikke-spredning konference i USA. I september blev afholdt anden runde af forhandlingerne. Iflg. den russiske ambassadør var de kendetegnet ved professionalisme og debatter om de mest centrale spørgsmål.

Parterne var enige om at koble forhandlingerne til de parametre, der i sin tid kendetegnede New START forhandlingerne. New START Traktaten der blev indgået tilbage i 2010 og blev tidligere i år forlænget frem til 2026. Den bør forlænges måske endnu engang. Iflg. New START må ingen af parterne ved aftalens udløb besidde mere end i alt 700 langrækkende raketter (ICBM), raketter fra undervandsbåde (SLBM) og strategiske bombefly. ICBM våbnene må højst bære 1500 deployerede eller ikke deployerede fremføringsmidler (”warheads”).

På det organisatoriske plan oprettet to arbejdsgrupper møntet på våbenkontrol mekanismer og med fokus på bestemte typer af våben, fx offensive over for defensive våben, og på våbenteknologier. Droner, hypersoniske våben og andre nukleare præcisionsvåben kan inddrages i forhandlingerne. Strategisk stabilitet skal formindske risiko for regulær krig. Rusland, fortsatte ambassadøren, er villig til også at bringe andre relevante emner på dagsordenen., for den russiske tilgang er iflg. ham både imødekommende og pragmatisk. Forhandlingerne om strategisk stabilitet er et lyspunkt i en kold tid.

Joe Biden har siden tiltrædelsen understreget behovet for forudsigelighed og bedre sammenhæng i forholdet til Rusland, når det gælder våbenbegrænsning og rustningskontrol. Forholdet til Kina er vigtigst for USA, mens forholdet til Rusland svinger meget. For nylig lukkede Rusland således NATO informationskontor som svar på udvisningen af russiske embedsfolk repræsentationen i NATO.

Storbritannien har ført en konfrontatorisk politik over for Rusland. Men trods iskold ”krig” har Ruslands Vladimir Putin og Englands Boris Johnson dog for nylig holdt telefonmøde. Boris Johnson fremførte i den forbindelse de velkendte stridspunkter de to lande imellem, fx om Ukraine og om den nok så berygtede Stripal novicok giftmord sag, som går tilbage i 2018. Det nuværende forhold til Rusland er ikke, som vi ønsker, men trods uoverensstemmelserne må London og Moskva kunne samarbejde på en række internationale områder til gavn for begge parter, ” win-win-situationer”, erklærer Johnson. Det eneste ”face-to face” møde hidtil mellem Johnson og Putin fandt sted under en international konference om Libyen i Berlin i januar måned 2020, det seneste telefonmøde de to mellem i maj 2020.

Share This