STATUS PÅ UKRAINE: ET ÅR DA VERDENS ORDEN BRØD SAMMEN

Vladimir Putin Foto: Den russiske præsidents pressetjeneste

Vladimir Putin Foto: Den russiske præsidents pressetjeneste

Af Uffe Gardel

UffeUkraine: En hurtig status på et dramatisk år: Der er igen krig i Europa. Den er langt fra så blodig som Bosnien-krigen, men indtil videre har den jo også kun varet godt et halvt år. Og næsten en million mennesker er flygtet.

De to involverede lande betaler allerede en høj økonomisk pris. Ukraines økonomi er i fare for at bryde sammen; BNP falder med en hast af fire-fem procent om året. Ruslands BNP vil falde næsten lige så meget i 2015, og en bankkrise truer.

Politisk har krigen isoleret Rusland, rykket Ukraine tættere på Vesten, og øget den vestlige offentligheds opmærksomhed på hvilken slags styre Rusland har. Til gengæld har krigen også demonstreret hvor afhængig Europa er af USA, både politisk og militært, og hvor svært EU har ved at fungere som en enhed.

Rusland har tilsyneladende ingen konkret taktisk plan, hverken for Donbass eller resten af Ukraine. Snart støtter man oprørerne, snart tøver man. Snart truer man Ukraine, snart sælger man Ukraine gas og kul. Men Rusland ser ud til at have en strategisk plan, som man forfølger med stor fleksibilitet. Siden krisens begyndelse har Rusland haft initiativet; Vesten har kun reageret.

Hvad er udsigterne?

I bedste fald vil Rusland ændre politik, Ukraine blive en del af Vesten og EU lære at føre fælles udenrigspolitik.

I værste fald begynder både Ukraine og EU at gå i opløsning – og det nye fjendskab mellem Vesten og Rusland vil gøre det endnu sværere at håndtere andre internationale konflikter.

Så der er meget på spil. I marts, lige efter anneksionen af Krim, stillede Putin i en tale i Kreml reelt krav om en ny verdensorden. Og det er stadig det krav vi diskuterer. Den gamle verdensorden er brudt sammen, i hvert fald i Europa, og en ny er under opbygning.

Share This