Sejrsparaden i Moskva mandag, men hvordan bliver den?

Iskander ved parade på Sejrsdagen i Moskva 2010. Foto: A. Savin /Wikimedia Commons

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: Den årlige militærparade mandag 9. maj i Moskva er i år imødeset med særlig stor spænding. Årsagen er naturligvis krigen i Ukraine. Hvad vil Putin melde ud? At han har vundet krigen? At han vil optrappe den? Hans tale vil stensikkert traditionen tro være kendetegnet ved vægten på russisk patriotisme. Om vi i år vil få nye våben at se på Den Røde Plads er til gengæld mere tvivlsomt. Det var helt nøjagtigt klokken 8.5. 1945, at Tyskland ubetinget overgav sig og den blodige ”store fædrelandskrig” var vundet. Men selve højtideligheden med markering af sejren er blevet afholdt dagen efter, den 9. maj.

Efter den tyske overgivelse meddelte Stalin, at han snarest muligt ville organisere en sejrsparade. Efter planen skulle den afholdes 22. juni, årsdagen for det tyske angreb på Sovjetunionen i 1941. 40. 000 soldater og 1.800 militære køretøjer deltog. Afholdelse af militærparader går langt tilbage i Ruslands historie. Både Peter den Store og Nikolai I afholdt dem. De fortsatte også efter 1. verdenskrig under det sovjetiske styre frem til 2. verdenskrig. 7. november, årsdagen for oktoberrevolutionen blev i de år dagen for de helt store parader. Siden 1965, 20-året for den tyske overgivelse, er sejrsparaderne blevet afholdt 9. maj.

Fremvisning af nye våbensystemer har været en vigtig del. I 1954 fik vi eksempelvis fremvist de nye M-4 strategiske bombefly, i 2015 T-14 kampvognene. Under Putin, i takt med den nye ”kolde krig” har det været ekstra vigtigt at få understreget Ruslands storhed og landets militære styrke og position internationalt.

Udenlandske statsoverhoveder er med på tribunerne. Vestlige ledere var med, da 60 året blev markeret. Dengang var forholdet mellem Vesten og Rusland ret afspændt. I dag er fremmødet fra udlandet begrænset. Putins taler har i nogle tilfælde provokeret. Det vakte således vrede i Polen, da Putin i 2005 slet ikke nævnte Polen blandt sejrsmagterne, og da han i 2010 inviterede Woichiech Jaruzelski, Polens leder under undtagelsestilstanden i 1980erne, til at overvære paraden. 

Share This