Sanktioner mod Ungarn giver fortsat problemer

Ungarns parlament i Budapest Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ungarn: For få dage siden var der, som omtalt i mreast.dk, udsigt til et kompromis mellem Ungarn og EU i spørgsmålet om udbetalinger af penge til Ungarn, 7.5 mia. fra EU’s regulære budget og 5.8 mia. fra EU’s særlige fond for økonomisk genopretning efter COVID-19 pandemien. EU har stillet en række krav, 27 i alt. Den ungarske regering har fremsat love på retsområdet for at imødekomme Bruxelles. Men inden for det seneste døgn har pessimismen bredt sig. Onsdag erklærede EU Kommissionen, at den ungarske regerings forslag til reformer på retsområdet ikke er tilstrækkelige.

Emnet er på EU’s dagsorden løbende, i næste uge skal samtlige EU’s kommissærer mødes og drøfte spørgsmålet endnu engang. Den endelige afgørelse skal træffes af Rådet med kvalificeret flertal, mindst 55 pct. af medlemslandene svarende til mindst 65 pct., af EU’s befolkningstal. Den nøjagtige dato for mødet i Rådet er ikke fastsat.

Ungarn agter at nedlægge veto mod en 18 mia. euro stor hjælpepakke for Ukraine og mod Kommissionens forslag om en minimum skat på virksomheder, hvis sanktionerne ikke ophæves, mener at der er tale om en grov og diskriminerende politisering af udbetalingerne fra EU. Forholdene er ikke bedre i andre EU-lande. Journalister er blevet myrdet i både i Slovakiet og Malta. Politiske udnævnelser sker i stor stil i eksempelvis Tyskland. Afpresningen vil ikke lykkes, lyder det fra Budapest.

EU-landene skal have ret til at have egne meninger om fx LBGT og krigen i Ukraine. De (modstanderne) ønsker at afpresse (”blackmail”), vil føre regulær krig mod Ungarn. EU’s medlemslande er splittet i spørgsmålet med ”høge” over for ”duer. I Europaparlamentet har socialister, kristelige og grønne, flertallet og står for den hårde linje, hvilket fremgik af debatten forleden. . 

Share This