Ruslands vending mod Eurasien

Kreml Foto: Pavel Kazachkov

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: Ruslands økonomi er på størrelse med Italiens og landets militære udgifter omkring 10 pct. af NATOs. I Rusland selv vokser den sociale utilfredsheden, men på den internationale scene står Rusland lige nu stærkere end nogensinde siden Sovjetunionens opløsning i 1991.

Det virker paradoksalt. Vestens rådvildhed og mangel på fælles strategier, fx i Syrien konflikten er én blandt flere årsager til det. En anden og nok så vigtig årsag er en rationel og gennemtænkt udenrigspolitisk strategi fra russisk side. Også det tættere partnerskab med Kina har spillet en rolle. I Vesten er der fokuseret meget på Ruslands forsøg på at splitte og påvirke Vesten internt. Men Ruslands vending mod øst, mod Asien og Kina overses alt for ofte.

Oprettelsen af Den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) er ét af flere initiativer fra russisk side for at sikre stabilitet og politisk og økonomisk indflydelse i og omkring Centralasien, Ruslands nære udland. Den Eurasiske Union (EAEU) skal sikre, at medlemslandene ikke bevæger sig for langt mod EU og USA økonomisk og politisk. Rusland ønsker at imødegå farvede revolutioner som dem, vi har oplevet i eksempelvis Ukraine og i Georgien. 

Den Eurasiske Union betragtes som et egnet instrument at undgå ustabilitet og imødegå vestlig indtrængen. EAEU blev oprettet i 2015 og omfatter, ud over Rusland, Kazachstan, Hviderusland, Armenien og Kirgisistan. Moldova blev EAEU observatørland i 2017. I 2016 blev der indgået en frihandelsaftale med Vietnam, senere startede der også forhandlinger om frihandel også med Indien, Israel, Singapore, Egypten samt Serbien. Usbekistan har valgt at harmoniserer sine importtariffer med EAEUs. 

Samhandelen mellem landene i Den Eurasiske Union (EAEU) er ikke omfattende, ca. 14.5 pct. af den samlede handel i 2017. I EU udgør samhandelen mellem EU-landene 64 pct. af den samlede udenrigshandel. At lande alligevel er interesserede i at blive optaget i EAEU skyldes mangel på alternativer. Ingen af landene har mulighed for at blive optaget i EU.

Hviderusland har lige indgået en union, eller snarere end konføderation med Rusland. Armenien behøver Ruslands støtte i striden med Aserbajdsjan om Nagorno Karabakh. Men øget samarbejde med Kina er afgjort også nødvendig. Kinas BNP er seks gange større end Ruslands. EAEU har da også indgået aftaler med Kina, bl.a. om deltagelse i det kinesiske store Bælt og Vej projekt. Infrastrukturprojekter er derfor også på dagsordenen.

Der er desuden planer om et fælles digitalt marked, sikring af større mobilitet for arbejdskraft og kapital. Landene ønsker bedst mulige vilkår for import af energi fra Rusland samt adgang til det russiske arbejdsmarked. Medlemskabet af EAEU betragtes som en nødvendighed for at opnå målet.

Den Eurasiske Union er ikke så integreret som EU, men, som boksen viser, er der tale om en vis lighed med EU i opbygningen. Hverken EU selv eller EU-lande har etableret officielle forbindelser med Den Eurasiske Union (EAEU). Jeronim Perovic, professor ved Center for Eastern European Studies” (CEES) i Zürich mener det er en fejl.

Det skriver han fx i ”Policy Perspectives” fra 5. august, 2018, udgivet fra Center for Sikkerhedsstudier, CSS i Zürich. Særligt for EAEU er, som vil være fremgået, at Rusland er det klart største enkeltland i EAEU. Rusland alene har 87 pct. af EAEU-landenes samlede BNP. Derfor har vi uundgåeligt at gøre med en høj grad af asymmetri, når det gælder den politiske og økonomiske indflydelse i Den Eurasiske Union.   

Den Eurasiske Union (EAEU), institutionerne

Den Eurasiske Økonomiske Kommission (EEC), er EAEUs permanente overnationale myndighed

Kommissionens Råd, mellemstatslig, medlemslandenes ministerpræsidenter er deltagerne

Det øverste Råd, mødes mindst én gang om året, vælger medlemmer af det styrende råd (”Board”)

En Domstol med sæde i Minsk skal løse uenigheder staterne imellem

Den Eurasiske Udviklingsbank med hovedkvarter i Almata. Formelt er udviklingsbanken ikke en del af EAEU, da også Tadjikistan er deltager. Banken yder især lån inden for energi og transport

Share This