Ruslands stop for gasleverancer, Bulgarien og Polen overlever indtil videre

Illustrationsfoto: Dreamstime

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: Rusland har standset gasleverancerne til Polen og Bulgarien. Men at dømme efter vurderinger fra landene selv og fra EU vil de kunne klare sig frem til næste vinter. I mellemtiden bliver det et kapløb med tiden for at finde de rette alternativer. Regeringerne i de to lande gør deres bedste for at berolige befolkningerne, at ”downplay” problemerne som meget rammende formuleret i en analyse i ”Euronews” (28.4.2022).

De private forbrugere skulle ikke få de store problemer, i hvert fald ikke frem til næste vinter.  Bulgariens ministerpræsident Kiril Petkov sætter sin lid til den nye ”interconnector” for gas mellem Bulgarien og Grækenland, i forkortet version kaldt IGB, som vil kunne bringe alternative leverancer af gas til Bulgarien fra Aserbajdsjan. Ud over gas får Bulgarien energi fra atomkraft, kul og olie samt fra biogas og vedvarende energi. Gassen dækker 15 pct. af det samlede forbrug.

De største energiforbrugere er raffinaderier, virksomheder der producerer gødning og glas samt den petro-kemiske industri. Reserverne af gas er kun fyldt 17 pct. af kapaciteten. Polen har i længere tid forberedt på at blive helt uafhængig af energiimport fra Rusland. Gasledningen Baltic Pipe fra Norge via Danmark skal efter planen levere 10 mia. m3 om året, men projektet er forsinket. Og opførelsen af atomkraftværker begynder først fra 2030. Derimod er der faciliteter til at modtage leverancer af stigende mængder flydende gas (LNG) fra USA og mellemøstlige lande.

Lagrene af gas er fyldt pænt op, udgør lige nu 75 pct. af den samlede lager kapacitet. Polen forbruger stadig store mængder kul. Kullet dækker 46 pct. af det samlede forbrug, men priserne på kul er blevet væsentlig højere på grund CO2 afgifterne og de større omkostninger ved selve udvindingen af kul. Over flere år er der blevet importeret stigende mængder kul fra Rusland, men også den import ophører. Olie dækker 30 pct. af energiforbruget. Derudover skaffes der energi via biobrændsler og vind. Polen producerer selv 46 pct. af det samlede forbrug af energi, men kun 20 pct. og 3 pct. når det drejer sig om gas og olie. Landet har muligheder for at klare sig uden import af olie, gas og kul fra Rusland. Men priserne er vokset og vil givet vedblive med at stige. 

Share This