Rusland og Europarådet

Europarådets bygning i Strassbourg Foto: Ralph Hammann

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: I fire år var Ruslands medlemskab fra Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) suspenderet. Årsagen er annekteringen af Krim i 2014. Men i 2019 vendte Rusland tilbage til PACE. Beslutningen om at suspendere Ruslands medlemskab har fra start været omstridt, og er det stadig.

Suspenderingen siger Susan Steward fra Stiftelsen for Videnskab og Politik, Berlin, skal ses i sammenhæng med uenighederne i Europarådet mellem Ministerkomiteen og den parlamentariske forsamling (PACE). Nogle har sagt, at den parlamentariske forsamling i sin tid overskred sine beføjelser. Det spørgsmål har dog ikke fundet et endeligt svar.

Udelukkelsen fra PACE betød, at Rusland ophørte med at betale sine bidrag til organisationen. Det kunne mærkes, for Europarådet er bestemt ikke en ressourcestærk organisation. Beslutningen om igen at bringe spørgsmålet om russisk medlemskab af PACE på dagsordenen blev taget på et udenrigsministermøde i maj 2019. Emnet blev derefter diskuteret på et omstridt møde i den parlamentariske forsamling (PACE).

Argumenterne for at genoptage Rusland er frygt for, at Rusland skal vælge helt at forlade Europarådet. Hermed bortfalder muligheden for dialog og monitorering af menneskerettighederne i Rusland, ligesom russiske borgere ikke som før kan indbringe klager ved menneskeretsdomstolen. Det kan måske forværre menneskerettighederne yderligere. Der kunne måske også være fare for genindførelse af dødsstraf i Rusland.

Modstanderne slår på, at Ruslands genindtræden skaber et troværdighedsproblem. Russisk genindtræden vil betyde, at Rusland, som før 2014, kan indgå alliancer med andre ikke-demokratiske medlemslande og ad den vej svække arbejdet med at fremme menneskerettighederne.

Der henvises også til menneskeretssituationen på Krim, hvor internationale organisationer, herunder Europarådet, ikke har haft adgang. Dertil loven fra 2015, der gør det muligt for den russiske forfatningsdomstol at omgøre afgørelser truffet af menneskeretsdomstolen. Spørgsmålet om at ekskludere medlemmer er stadig på dagsordenen, skriver Susan Steward videre.

I de kommende måneder skal der således udarbejdes en ny mekanisme, hvorefter ikke alene den parlamentariske forsamling (PACE), generalsekretæren og også ministerkomiteen skal inddrages, når spørgsmål med relation af medlemslande er på dagsordenen.

Genindtræden i Europarådet kan betragtes som en politisk sejr for Rusland, der i forvejen står ret stærkt udenrigspolitisk. Relationerne til Kina er blevet tættere, det begrænser virkningerne af de vestlige økonomiske sanktioner.

Flere EU-lande ønsker sanktionerne mod Rusland afsluttet. En aftale om Donbas vil kunne være starten på det. Rusland står stærkt i Mellemøsten og har opnået stabilitet (og fleksibilitet) i forhold til en del lande i det ”nære udland”, Moldova og i Kaukasus og Centralasien.

Share This