Rusland: Molotov-Ribbentrop pagten var Polens skyld

Molotov og Ribbentrop underskriver aftalen Foto: National Archives & Records Administration, nara.gov

Polen/Rusland: Ruslands udenrigsministerium har offentliggjort en video, der hævder, at Sovjetunionens beslutning om at underskrive Molotov-Ribbentrop-pakten med Nazi-Tyskland var Polens skyld. Ifølge russerne blev Sovjetunionen tvunget til at underskrive aftalen bl.a. på grund af den polske regerings antirussiske holdning

Molotov-Ribbentrop-pagten var navnet på den ikke-angrebs-pagt, Tyskland og Sovjetunionen indgik den 23. august1939 i Moskva, blot en uge før Nazi-Tyskland indledte 2. verdenskrig med angrebet på Polen. Pagtens betydning fortolkes forskelligt af forskellige historikere, ikke sjældent efter politiske holdninger.

Nogle historikere (Vilnis Sipols, Kurt Jacobsen) ser ikke-angrebspagten som resultatet af en lang proces, der begyndte med fredsslutningen efter 1. Verdenskrig og den russiske revolution, mens andre ser det som den formelle bekræftelse af Sovjetunionens og Hitler-Tysklands fælles totalitære natur.

I den sovjet-venlige forståelse af pagten skal den ses i sammenhæng med blandt andet disse forhold: Den engelske og franske politik over for Mussolinis og Hitlers ekspansion var i praksis hovedsageligt passiv, til trods for at Sovjetunionen fremkom med adskillige forslag og initiativer, indenfor såvel som udenfor Folkeforbundet. Med München-aftalen så Sovjetunionen sig bekræftet i, at en fortsat tysk ekspansion i østlig retning var i britisk og fransk interesse, og at der ikke var realiteter i bestræbelserne på at skaffe en forsvarspagt mod Tyskland. Det sidste søm i forsvarspagtens kiste var, at Polen (hvis regering var særdeles antirussisk indstillet) nægtede at indgå en forsvarsaftale, som gav russiske tropper adgang til polsk territorium.

Efter andre historikeres mening garanterede Molotov-Ribbentrop-pagten tyskerne frit lejde til at angribe Polen og var en forsikring om, at Sovjet ikke ville støtte briterne og franskmændene i kampen mod tyskerne. I en hemmelig tillægsaftale blev Central- og Østeuropa opdelt i en tysk og en sovjetisk interessesfære. Finland, Estland, Letland, de østlige dele af Polen samt Rumænien og Moldavien blev en del af den sovjetiske interessesfære, mens resten af Central- og Østeuropa lå i den tyske, senere i en hemmelig protokol enedes parterne om at Litauen, der i den oprindelige tillægsaftale betragtedes som tysk, blev overført til den sovjettiske interessesfære. Som aftalt rykkede parternes tropper ind i de respektive interessesfærer i løbet af sommeren og efteråret 1939 samt 1940. ota

Kilde: Wikipedia

Share This