Rumænien fanget mellem EU og Visegrad-landene

Parlamentet i Bukarest Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rumænien: Rumæniens forhold til Visegrad-landene, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, har over årene ikke været enkelt og entydigt (”straightforawd). Det fastslår ”New Eastern Europe” i en analyse (27.10.2021). Visegrad-landene samarbejder, men de optræder også forskelligt. Det gælder i forholdet til Rusland og nok så vigtigt over for EU.

Rumænien har siden starten af 1990erne ikke haft særlig tætte relationer til Visegrad-landene. Landets EU-politik har i store træk været i overensstemmelse med Frankrigs og Tysklands og samtidig antirussisk og transatlantisk. Det gjaldt også i årene 2014-2016, hvor flygtningespørgsmålet og emner i relation til Brexit vejede tungt.

Polen kan have interesse i at få Rumænien bragt tættere på Visegrad-gruppen ud fra den betragtning, at Polen et langt stykke ad vejen deler Rumæniens anti-russiske og atlantiske politik. Det er straks sværere, når det gælder EU-politikken. Men måske er der lys forude. Traditionelt har det store flertal af rumænere iflg. Eurobarometers målinger, indtaget pro-EU holdninger. Men det er ved at ændre sig, siges det i analysen.

Opkomsten af den nationalistiske Alliance for Unionen af Rumænere (AUR) har fået vind i sejlene og COVID-19 pandemien har ramt Rumænien særdeles hårdt. Derudover har de talrige regeringskriser svækket vælgernes tillid til de pro-europæiske partier. En nylig meningsmåling viser, at 63.1 pct. af de adspurgte sætter traditionelle værdier over det liberale demokratis ”moderne” rettigheder og friheder, sådan som vi kender dem.

Partiet AUR fører en aktiv kampagne for at bringe landet tættere på de national-konservative stater i Centraleuropa, især Polen og Ungarn. Skulle EU svigte, når det gælder økonomisk støtte, fx fra genopretningsfonden efter COVID-19 og bekæmpelsen af COVID-19 vil modstanden mod Bruxelles uden tvivl vokse yderligere. Kort sagt, et paradigmeskift kan være på vej. Vi bliver klogere, når næste præsidentvalg og parlamentsvalg samt valget til Europaparlamentet i 2024 er overstået.

Share This