Roman: “Den Uperfekte Flugt – Wroclaw 97”

Af Kim Halling Mortensen

De fleste forbinder givetvis kommunismens fald med ‘frihedens sejr’ over det totalitære. Med overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi. For individets ret til selv at bestemme over egen skæbne. 

Nu her knap 33 år senere er der fortsat god grund til at nuancere ovenstående billede. I Polens tilfælde bør man således øve sig i at stille skarpt på den langvarige proces landet og dets borgere skulle igennem før konturerne om et ‘bedre’ Polen så småt kunne anes i horisonten. 

Anmeldelse: I ‘Den Uperfekte Flugt’ følger vi Bjørn Madsens ankomst til Polen midt i brydningsprocessen fra et system til et andet. Til et land hvor liberale fra 1989/90 havde indført markedsøkonomiske ‘chokterapier’. Princippet om at ‘enhver er sin egen lykkes smed’ havde kronede dage. På mange måder herskede de samme principper, som havde gjort det muligt at overleve kommunismens mangler og absurditeter. Eneste afgørende forskel var, at staten (og partiet) ikke længere kastede en form for sikkerhedsnet ud for dem, der intet havde at sælge/bytte med eller manglede afgørende forbindelser. 

I ‘Den Uperfekte Flugt’ følger vi Bjørn Madsens ankomst til Polen midt i brydningsprocessen fra et system til et andet. Til et land hvor liberale fra 1989/90 havde indført markedsøkonomiske ‘chokterapier’. Princippet om at ‘enhver er sin egen lykkes smed’ havde kronede dage. På mange måder herskede de samme principper, som havde gjort det muligt at overleve kommunismens mangler og absurditeter. Eneste afgørende forskel var, at staten (og partiet) ikke længere kastede en form for sikkerhedsnet ud for dem, der intet havde at sælge/bytte med eller manglede afgørende forbindelser. 

Romanens danske hovedperson er hurtigt nødt til at anskaffe sig en omfattende indsigt i regler, forventninger, væremåder og forbindelser, hvis han vil forfølge sine mål om at opbygge en  forretning i Polen. Uden forudgående sproglige kundskaber. I et land hvor bankvæsen og toldetat langt fra minder om det han kom fra. På et tidspunkt hvor polsk og russisk mafia spiller en rolle, når der er penge og ejendom i spil. Hvor korruption er et dagligdags udbredt fænomen på stort set samtlige institutionelle niveauer. At blive en brik i dette sammensurium er hvad Hardenfelt udsætter Bjørn Madsen for. På blændende vis. 

Romanen er mere krimi end plat splatter. Selv om der slås på tæven og flyder blod. Læseren føres rundt i Wrocław og omegn, så man føler sig tilstede. Vigtigst af alt er dog, at persongalleriet består af personer, der portrætteres med alle de modsatrettede egenskaber, der nu engang er kendetegnende for ethvert individ. Selv om man – måske? – kan forudse eller gennemskue visse handlinger, så er forfatteren konstant i stand til at tilføje nye psykologiske og kulturelle aspekter, der gør læsningen til en både barsk og smuk fortælling. Intet og ingen er sort/hvidt. Nuancerne af grå, der ofte associeres med et fhv kommunistisk land, eroderer for øjnene af læseren. 

Bogens hovedperson famler sig frem i det ukendte landskab. Får i begyndelsen tvivlsom hjælp fra en fhv klassekammerat inden han vælger at stå på egne ben. Med sig i bagagen har han erfaringer, der sætter ham i stand til at handle. På finurlig vis foregår det parallelt med hele det Polen, der ligeledes famler sig frem gennem forhindringer mens det prøver at anvende erfaringer og uforløste evner. 

Som det skete i virkelighedens verden, så indtræffer en altødelæggende – nærmest apokalyptisk – hændelse, der frembringer et menneskeligt sammenhold i et hårdt plaget samfund, hvor jagten på individuel succes også har medført kiv og trøstesløshed. Selv det erotiske får et skær af gensidighed. 

Jeg kom selv til Polen for første gang lige før Solidaritets-strejkerne på den polske Østersø-kyst i 1980. Under mit faste ophold 1986-88 bestod mit polske netværk af dygtige mennesker, der kun i yderst begrænset omfang kunne omsætte deres viden og kunnen til en reel levevej. Privat foretagsomhed var allestedsnærværende, men i den officielle økonomi var der lagt så mange dæmpere på, så der ikke levnedes plads til egentlig iværksætteri. Langsomt men sikkert løsnede de hidtidige magthavere de snærende bånd. Først tog de selv for sig af retterne. Sidenhen mistede de selv førertrøjen og de nyvalgte politikere gjorde det muligt at handle frit på gader og stræder. Polske byers fortove og pladser blev fyldt til bristepunktet med ‘drømmesengskapitalisme’. På mange måder en fortsættelse af de utallige markeder og bazarer, der allerede var et etableret billede under kommunismen. Forskellen var nu at stort set alle og enhver frit kunne være med. Og at pornografi nu officielt var tilladt…

I min egen familie var der både en vis kapital og erfaringer med (legal) småhandel. For knap to årtier siden blev de millionærer og havde skabt arbejde til flere hundrede. Altsammen på legal vis uden mafiøse forbindelser og uden brug af korrupte tiltag. For de dygtige, arbejdsomme og innovative åbnede det nye Polen op for nye muligheder. Men der var også en stor del for hvem det ikke lykkedes. En endnu større del af befolkningen, der måtte døje med arbejdsløshed og kummerlige forhold i disse dramatiske omstillingsår. Først med medlemskabet af EU i 2004 begynder stadig bredere dele af den polske befolkning at få del i markedsøkonomiens velsignelser. Hvis det nu skal siges ultrakort…. 

Der var få øjeblikke, hvor jeg selv spejdede efter at etablere en form for forretning i Polen. Modsat bogens forfatter og hovedperson blev tankerne i hovedet og på skrivebordet. Til gengæld har jeg aldrig sluppet landet sidenhen. Jeg kan derfor stå fuldt og fast inde for det, man som læser bliver præsenteret for i romanen. Ja, faktisk vil jeg vove den påstand, at Hardenfelt leverer et suverænt og sylespidst portræt af 90’ernes Polen. Af et samfund i opbrud. Af mennesker der søger og agerer i de nye tider. Mellem nyt og gammelt. Navigation i ukendte og kendte farvande. Præget af fortidens vaner og nutidens udfordringer. 

Romanen er imidlertid mere end et portræt af en given periode i et givent land. Den har så absolut universel værdi. Intet samfund ændrer sig radikalt selv om et system afløses af et nyt. Politiske og økonomiske omvæltninger kan blive budt velkomne, men derfra og så til at opnå en vis konsensus om de stier, der skal føre til fremtidens fjerne mål, er der unægtelig lange og trange veje.  

Overalt foregår der veritable kulturkampe og intense debatter om fortidens synder. Uenigheder og konflikter om fremtiden splitter familier og skaber åbne sår. Sådan var det også i det genopstandne Polen i mellemkrigstiden. Sidenhen under kommunismen. Intet tyder foreløbig på, at Polen bevæger sig imod stabile og roligere forhold.

‘Den Uperfekte Flugt’ indeholder et informativt efterskrift om nutidens Wrocław. Historikerne Norman Davies og Roger Moorhouse udgav allerede i 2002 et mammutværk om byens omskiftelige historie. I de seneste årtier har Wroclaw gennemgået en forvandling, så den i dag fremstår som en levende europæisk metropol. Det er lykkedes for polske Wrocław at istandsætte ej blot resterne af det krigshærgede Breslau, men flere århundredes historie. En bemærkelsesværdig proces i en by, hvor befolkningen blev udskiftet efter 1945. Og hvor de nytilkomne i årtier udviklede en apatisk forestilling om en by, de nok alligevel en dag ville miste, når den igen ville blive tysk. Det skete som bekendt ikke. 

Vil man før afrejsen til Wroclaw danne sig et indblik i, hvordan byens utallige arkitektoniske perler i disse år undergår en veritabel forvandling til fordoms skønhed, så er der mange før/efter billeder på denne side

Jeg besøgte Wrocław kort i august 1997. Efter et længere ophold i det sydlige Polen. Erindrer de hjerteskærende billeder man som læser vil blive konfronteret med. Mere end nogensinde blev jeg sur, når jeg hørte c’et i byens navn udtalt som et ‘k’. Det gør jeg fortsat. Så meget desto mere er der grund til at anbefale Michael Hardenfelts nye bog. Forfatterens egen blog – “Hardenfelts Polen” – bidrager med regelmæssige alsidige indblik i nutidens Polen. Hans historiske værk, ‘Hvordan Polen blev Polen’, er tidligere blevet anmeldt her. Med ‘Den Uperfekte Flugt’ bliver læseren klædt suverænt og nuanceret på til mødet med polakker, der er vokset op i et turbulent årti. Romanen er medrivende. Kun yderst få ‘vestlige’ øjne formår at indfange Polen som Michael Hardenfelts. 

  • Michael Hardenfelt : ‘Den Uperfekte Flugt” 
  • Saxo Publish, 2022
  • ISBN: 9788740483901
Share This