Putin udlægger forløbet af anden verdenskrig

Musolinini, Hitler, Daladier og Chamberlain i München underskriver i september 1938 afståelse af Tjekkoslovakiets sudeter til Hitlers Tyskland Foto: Bundearkiv

Rusland: Ruslands præsident Vladimir Putins udlægning af begivenhederne vil formentlig langtfra vække begejstring i Vesteuropa og Polen. Putin offentliggjorde i det amerikanske magasin The National Interest sin opfattelse af årsagerne til anden verdenskrig.

Han betegner Münchenaftalen, hvor vestmagterne gav Hitler lov til at invadere Tjekkoslovakiet som afgørende for begyndelsen af krigen. 

“Hovedårsagen som gjorde anden verdenskrig uundgåelig var staternes egoisme, fejhed og respekten for aggressoren, som blev stærkere og stærkere. Desuden de politiske eliters manglende evne til at finde kompromisløsninger. Alle vigtige lande har til en vis grad skyld i krigens begyndelse, siger Putin og fortsætter:

“Tyskland og Polen deltog i Tjekkoslovakiets deling. Storbritannien og Frankrig efterlod dette lands skæbne til andres nåde eller unåde, siger han og betegner opdeling af Tjekkoslovakiet som “brutal og kynisk”.

“I dag forsøger europæiske politikere, især dem i Polen, at fortie München, siger Putin.

Ifølge Putin forsøger nogle politikere i dag at omskrive historien, ikke-angrebspagten mellem Rusland og Tyskland var ifølge ham blot et resultat af vestmagternes manglende vilje for at samarbejde med Sovjetunionen og var et resultat af, at Sovjetunionen ville vinde en forberedelsestid til krigen. Han omtaler ikke, at en del af pagten var en opdeling af Polen mellem Tyskland og Rusland.

Han betegner desuden grundlæggelsen af FN som et vigtigt resultat af første verdenskrig, men ifølge ham havde Frankrigs og Storbritanniens dominans i organisationen betydet, at FN ikke var effektiv og ofte endte i “intetsigende samtaler”. Putin opfordrer i sin udlægning af anden verdenskrig landene til at åbne deres arkiver og offentliggøre dokumenter. Rusland er ifølge ham parat til et bredt historisk samarbejde.

Europa Parlamentet vedtog den 19.9. 2019 en resolution om, at Sovjetunionen sammen med Tyskland var ansvarlige for udbrud af anden verdenskrig. ota

Share This