Putin på besøg i Indien, Ruslands forhold til landet skal tilpasses og opgraderes

Ruslands præsident Vladimir Putin Foto: Алексей Даничев/РИА Новости

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland/Indien: Meget er på spil, når Putin i dag skal besøge Indien. Det skriver Dmitri Trenin i en analyse for ”Carnegie Endowment” (2.12.2021).

Indiens balancegang mellem Rusland, Kina og USA skaber store udfordringer for begge lande. Vigtigt for Rusland er at gennemtænke, tilpasse og opgradere hidtidige strategier. Besøget i Indien vil være mere end blot symbolsk. Det finder sted, samtidig med at Ruslands forhold til USA er yderst anspændt og Ruslands bånd til Kina er tættere.

Mødet med de indiske ledere sker fysisk. At møderne ikke afholdes virtuelt, understreger blot betydningen. I Ruslands nationale sikkerhedsstrategi, vedtaget i juli 2021 betegnes forholdet til Indien som meget vigtigt, som ”et særligt privilegeret partnerskab”. Det er ingen hemmelighed, at det personlige forhold mellem Vladimir Putin og Indiens ministerpræsident Narenda Modi er særdeles godt, ja ”exellent”. Modi er blevet tildelt flere russiske ordener.

Den russiske befolkning betragter Indien positivt, som en stabil partner. Målet for Putin er at opretholde og styrke den gensidige tillid og sikre at problemerne mellem Indien og Kina ikke påvirker forholdet mellem Rusland og Indien negativt.  For nylig har Modi udtrykt interesse for at opstarte indiske projekter i Ruslands Fjernøsten. Uanset amerikanske protester køber Indien fortsat russisk producerede S-400 luftforsvarssystemer. Hovedproblemet er den lave indbyrdes samhandel.

85 pct. af økonomien i Indien er på private hænder. Det betyder, at indisk-russiske økonomiske forbindelser i høj grad er stat-til-stat aftaler. Tidligere var Rusland blandt Indiens tre vigtigste handelspartnere, nu er Rusland helt nede omkring 20. pladsen. Russiske forretningsfolk finder det lettere at handle med kinesiske virksomheder end indiske. Indiens og Ruslands økonomier er mindre komplementære end Ruslands og Kinas.

Kina importerer mest olie og gas fra Rusland og sælger mest avancerede produkter. Så simpelt er forholdet ikke i den indisk-russiske samhandel. Rusland må, siger Trenin, som udgangspunkt anerkende Indien som en global stormagt politisk og teknologisk og med stigende fokus på Asien, herunder også Centralasien. ASEAN samarbejdet mellem sydøstasiatiske lande er vigtigt som led i det, der betegnes som det stor-eurasiske partnerskab (”Greater Eurasian Partnership”).

Turisme og kulturelle kontakter mellem Indien og Rusland har uundgåeligt været hårdt ramt af COVID-19 pandemien. Indiens medier har ikke egne korrespondenter i Rusland og er henvist til de vestlige Rusland-kritiske nyhedsbureauer. På bestemte niche-områder, frem for alt når det gælder militær og teknologi, indtager Rusland en vigtig position. Men Indien satser på større militær selvforsyning og køber også våben i Europa og USA.  Kort sagt, rigtig mange vanskelige emner vil være på bordet under topmødet mellem Putin og Modi.

Share This