Polske kulminearbejdere kræver mere i løn

En kulmine ved Katowice Foto: Chancellery of the President of the Republic of Poland

Polen: Lige nu er efterspørgslen efter kul stærkt stigende. Det skyldes den globale mangel på energi, som har ført til kraftige prisstigninger. Det har ført til en foreløbig to-dages blokade af udskibning af kul fra det statsejede mineselskab PGG i protest mod, hvad polske minearbejdere ser som utilstrækkelig aflønning set i lyset af det ekstra arbejde, de er blevet pålagt for at sikre de tilstrækkelige leverancer.

Kravet om højere løn skyldes også generelt stigende priser. Inflationen er nået op på næsten 8 pct og vil formentlig vokse yderligere. Polens kul reserver er faldet fra 6.4 mio. tons sidste år helt ned til 2.5 mio. i dag- Lagrene er i mange tilfælde langt under det krævede niveau. Flere el- og varmeværker risikerer mangel på brændsler.

Selskabet PGG har tidligere afvist lønforhøjelser, skriver ”Politico” (4.1.2022), før EU Kommissionen har taget stilling til spørgsmålet om statssubsidier. Den polske regering ønsker at yde samlet 30 mia. zloty, svarende til 6.5 mia. euro, til kulminerne frem til 2030. Efter EU’s planer skal kul helt ophøre som brændsel i 2049. I dag dækker kul 70 pct. af elektricitetsproduktionen i Polen, det højeste niveau i hele EU. Der stases på en gradvis nedbringelse af kul forbruget via en større satsning på vedvarende energi og fra 2030 atomkraft. søren.riishøj

Share This