Polske finanslove med kæmpemæssige underskud

Det polske parlament Sejm Foto: Ota Tiefenböck

Af Michael Hardenfelt

Polen: Efter ved årets begyndelse for første gang i det moderne Polens historie at have forventet en Finanslov uden underskud, har parlamentet onsdag i 2.behandlingen vedtaget en revideret Finanslov med et underskud på 109 milliarder zloty (181 milliarder kroner) ud af en samlet udgiftspost på 508 milliarder zloty (844 milliarder kroner) – altså i procent et enormt underskud. 

Underskuddet er primært fremkaldt af forventede øgede udgifter på 72 milliarder zloty i forbindelse med Coronaepidemien. Resten af underskuddet kan tilskrives reducerede skatteindtægter på grund af afkølingen af erhvervslivet.

Samtidig er der fremlagt et lovforslag til Finanslov for 2021, hvor underskuddet forventes at ligge på 83 milliarder zloty. Lovforslaget forudsætter en vækst i 2021 på 4%, men det forudsætter nok, at Corona kommer til at forsvinde eller påvirke erhvervslivet meget begrænset til næste år, og det har man da lov at håbe. Til gengæld forudsættes lønudviklingen at falde til 3% i 2021 i forhold til 7,2% i 2019, hvilket tyder på, at regeringen har lagt planerne om voldsomme stigninger i mindstelønnen i mølposen. 

Minimumslønnen i Polen kommer for 2021 til at ligge på 2.800 zloty om måneden, hvilket typisk svarer til en nettoudbetaling på 2040 zloty til medarbejderen og en udgift på 3.374 zloty (5.604 kr.) til arbejdsgiveren inklusive sociale bidrag. Gennemsnitslønnen i Polen er dog omtrentligt det dobbelte af minimumslønnen.

Share This