Polsk sundhedspersonale protesterer

Foto: Michael Hardenfelt

Af Michael Hardenfelt

Polen: Sundhedspersonalet i Polen har – som mange andre steder – været hårdt trængt af Covid-situationen, og med en generel mangel på personale indenfor sundhedssektoren arbejder mange langt, langt flere timer end en normeret stilling. Nogen gør det for at tjene flere penge, men ofte presses de til det af deres overordnede. Det har ført til at særligt ambulancereddere på det seneste simpelt hen har sagt op og fundet andre jobs.

Resultatet af dette er, at der nu mange steder simpelt hen er problemer med at sende en ambulance, og der er eksempler på at en ambulancehelikopter er landet midt på gaden i Warszawa, fordi man ikke har kunnet sende en kørende ambulance.I en fællesaktion har sundhedspersonale oprettet den Hvide By foran Lazienka-parken i Warszawa, skråt overfor Premierministerens Kancelli. Her sover de protesterende sundhedsmedarbejdere, og om dagen forklarer de forbipasserende om situationen. Ud over bedre lønforhold er de vigtigste postulater en generel reform af sundhedsvæsnet (som har været politisk giftigt de sidste 25-30 år).

Den Hvide By er arvtager til den tidligere Hvide By, som sygeplejersker oprettede fra 19. juni til 15. juli 2007, hvor den daværende premierminister Jaroslaw Kaczynski nægtede at møde de protesterende sygeplejersker, som kæmpede for bedre lønforhold og reform af sundhedsvæsnet. Den Hvide By er ubehagelig for regeringen, også fordi sundhedspersonalet efter næsten to år med Corona er blevet den stort set eneste erhvervsgruppe i Polen, som befolkningen generelt har respekt for. Indtil videre har man derfor ikke turdet fjerne byen, men man har sikret sig at den ikke når helt frem til at forstyrre premierminister Morawiecki, når han går på arbejde. På den ene halvdel af det brede fortov har man nemlig sat et metalhegn op, således at de mange fodgængere og cyklister kun har en smal strimmel at passere på. Inde i den tomme indhegning står maskerede politibetjente og vogter på, at ingen formastelige går ind på det forbudte område. Nedenfor lidt billeder fra den Hvide By, opslagstavlen hvor borgere skriver hilsner til sundhedspersonalet og indhegningen, som beskytter premierminister Morawiecki fra det ubehagelige syn.

Share This