Polsk genopbygningsplan godkendt af EU-kommissionen

Illustrationsfoto: ekeidar

Af Michael Hardenfelt

Polen: EU-kommissionen har godkendt den polske genopbygningsplan, som herefter formodentlig godkendes af Ministerrådet i juni. Det sker inden reformen af det polske Disciplinærkammer, og uden af de dommere, som er suspenderet af politiske årsager, er genindsat i deres funktioner. For første gang var der i kommissionen afstemning om godkendelse af en genopbygningsplan, hvor Frans Timmermans og Margrethe Vestager stemte imod. Yderligere tre kommissærer havde forbehold overfor godkendelsen.

Godkendelsen har skabt skuffelse blandt oppositionen i Polen, som hævder, at de aktuelle reformer ikke ændrer noget som helst ved den politiske kontrol af de polske domstole. De er også stadig under behandling i parlamentet, så vi kender ikke det endelige resultat af lovændringen. Imidlertid hævder andre, at godkendelsen af planen ikke betyder overførsel af midler, før Kommissionens krav om reformer og genindsættelse af suspenderede dommere er fuldendt. Og selv hvis der frigøres midler (24 milliarder euro i tilskud og 12 milliarder i lån), er det usikkert, hvor meget der vil blive frigjort.

Formand von der Leyen synes at være kørt træt i Polensspørgsmålet. Hun ankommer til Polen i dag, og vil tilsyneladende gerne have, at det ligner en succes. Polen er samtidig pålagt en bøde på 1 million euro om dagen for manglende opfyldelse af EU-Domstolens krav i forbindelse med Disciplinærkammeret. Her er det imidlertid ikke EU-Kommissionen, som træffer afgørelse, men domstolen, som skal tage stilling til en eventuel ophævelse af dagbøderne. Her vil Domstolen måske være mindre påvirket af de politiske omstændigheder end kommissionen.

Share This