Polens succesfulde ti år i EU

Warszawa

Det centrale Warszawa Foto: Ota Tiefenböck

Polens tiårige medlemskab af EU har tilbagebragt Polen på det europæiske kort og gjort landet til en aktiv spiller i europæisk politik

Af Søren Riishøj, lektor ved statskundskab, Syddansk Universitet

Søren Riishøj_2Polen: Den 1. maj, tiårsdagen for Polens optagelse i EU, er blevet markeret i Polen i stor stil, for EU-medlemskabet har bibragt Polen store fordele både politisk og økonomisk. Polen er nu, takket være høj økonomisk vækst, blandt de politisk stærke lande i Europa,

Landet er med i Visegrad-samarbejdet, det vil sige samarbejdet mellem de centraleuropæiske lande. I den såkaldte ”Weimar-trekanten, som er regelmæssige møder mellem præsidenterne fra Polen og Frankrig samt den tyske kansler, og i ”Big Six”, det prestigefyldte samarbejde mellem de ”seks store i EU”, ud over Polen, Frankrig og Tyskland, også Storbritannien, Spanien og Italien.

Økonomisk har Polen draget store fordele af store tilskud fra EU´s kasser. Før optagelsen fik Polen sammenlagt 6.2 milliarder zloty ( knap 10 milliarder kroner), i årene 2004-06 knap 92 milliarder kroner og i perioden 2007-13 knap 453 milliarder kroner. For årene 2014-20 er der foreløbig afsat 551 milliarder kroner.

Ser man på væksten i bruttonationalproduktet (BNP), har Polen også klaret sig godt. Siden Polens optagelse i EU har BNP væksten været på 46 procent, og det er en del højere end i Tjekkiet (23 procent) og Ungarn (13 procent).

Polen klarede sig således igennem finanskrisen uden negativ vækst. BNP per indbygger, var i 2003 48.8 procent af EU-gennemsnittet, mens det var 69.9 procent i 2013. I samme periode er de udenlandske investeringer vokset fra sammenlagt 44 milliarder euro til 178 milliarder, med Tyskland, Holland, Frankrig og Luxemburg som de tre største investorer.

Ikke alt er dog lyserødt, for eksempel er ungdomsarbejdsløsheden høj, omkring 25 procent og mindst 60 procent er dem, der har job er på usikre korttidskontrakter. Det er blandt andet derfor, at mere end en million polakker har valgt at arbejde uden for Polens grænser permanent eller midlertidigt.

Økonomien har ikke gjort regeringen Tusk populær, faktisk står hans regering til tilbagegang ved valget i 2015. I Europa er Polen kendt for at varetage egne nationale interesser hårdt og kontant. EU skal derfor ikke regne med en særlig høj valgdeltagelse ved Europaparlamentsvalget den 25. maj, uanset at tilslutningen til EU-medlemskabet er høj blandt polakkerne.

Share This