Polens ”dobbelte revolution”

En tidligere demonstration mod abort i Polen Foto: Zorro2212

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: COVID-19 pandamien, dyreværnsloven (”piatki zwierzat”, ), det amerikanske præsidentvalg og frem for alt de uventet stærke demonstrationer rettet mod den skærpede abortlovgivning og forfatningsdomstolens godkendelse har over de sidste uger fyldt de polske medier til bristepunktet. Polen har før haft oprør nede fra, men over de senere år ikke med samme høje intensitet.

Der tales om en ”dobbelt revolution”, rettet på samme tid rettet mod regeringen og kirken og udløst af det lovforslag og den kendelse fra forfatningsdomstolen, der vil gøre stort set enhver form for abort ulovlig. Det har undret mange, hvorfor Jaroslaw Kaczynski valgte at støtte et næsten totalt forbud mod abort midt under en corona-krise, det vel værst tænkelige tidspunkt.

Men som sagt af Wojciech Szacki i en analyse i ”Polityka” (45.2020) er hans adfærd en følge af de interne problemer i det regerende Forenet Højre og Lov og Retfærdighedspartiet, Kaczynskis parti og største enkeltparti i regeringskoalitionen.

Målet for Kaczynski var – og er – at pacificere de konservative kræfter og den ”hårde kerne” blandt partiets egne vælgere. Kaczynski ønsker at fremstå som højrefløjens absolutte leder. Kaczynski har før afvist helt at forbyde abort, vel vidende at det ville være en politisk ”møgsag”. Iflg. målinger fra CBOS instituttet betragter 92 pct. af polakkerne sig selv som katolikker, men kun halvdelen går regelmæssigt i kirke. Kun få, omkring 10 pct. ønsker et totalforbud mod abort. Mange ønsker at være katolikker på deres helt ”egen måde”, bruger ikke kirken som institution og er imod kirkens indblanding i politik.

Helt tilbage i 1990erne blev der stillet krav om totalt at forbyde abort, og det til trods for Polen i 1993 havde indført en af Europas strengeste abortlove, måske den allerstrengeste. Og Kaczynski selv er ikke særlig religiøst indstillet, religion bruges af ham (og Orbán i Ungarn) mest politisk taktisk. Afviste han at fremsætte anti-abort loven ville højrepolitikere fra det yderste højre i partiet formentlig splitte regeringen og oprette deres eget nye politiske parti.

Sammenholdet i regeringen er i forvejen skrøbeligt. Iflg. Renata Grochal (i ”Neewsweek”, 45, 2020) kan, ud over justitsminister Zbigniew Ziobro måske også tidligere ministerpræsident Beata Szydlo tænkes at slutte sig til oprørere inden for Forenet Højre. Et nyt yderliggående parti ville i givet fald kunne få opbakning fra pro-life grupper, biskopper og direktøren for ”Radio Maryja”, Tadeusz Rydzyk. Det ville Kaczynski nødigt risikere. Men han undervurderede reaktionerne i befolkningen, især blandt unge og midaldrende, og ikke kun blandt kvinder. En regulær ”krig mod kvinderne”, et hidtil uset oprør nedefra blev skabt. Og ikke kun i de store byer.

Oprøret nedefra er i højeste grad også rettet mod den katolske kirkeledelse og de tætte relationer mellem kirken og Forenet Højre (regeringskoalitionen). Der er blevet gennemført talrige demonstrationer uden for kirkelige institutioner og kirkelederes private hjem. Gudstjenester er blevet afbrudt af demonstrerende. Der har også været demonstrationer ud for Kaczynskis privatbolig og ud for hovedkvarteret for Lov og Retfærdighedspartiet.

Unge yderliggående nationalkonservative fra fx ”Mlodiez Wszepolska” og ONR, en stærkt nationalistisk sammenslutning, har oprettet særlige vagtkorps som skal beskytte kirkerne mod demonstrerende. Politiet autoritet er truet. Og politiledelsen klager over den store arbejdsbyrde og kræver flere ressourcer. I værste fald vil det komme til voldelige sammenstød. Episkopatet har opfordret til ”dialog”, frygter at det det hele løber løbsk og frygter at blive politisk marginaliseret og miste både magt og penge.

Præsident Duda har opfordret regeringen til at moderere forslaget. Det forslag bakkes op af moderate kredse i Forenet Højre, bl.a. af Jaroslaw Gowin og hans gruppe ”Forståelse” (”Poruzomienie”). Han har foreslået kun at forbyde abort for fostre med Down syndromet. Det forslag vil næppe neddæmpe demonstrationerne. Mange ønsker helt fri abort og dertil regeringens liv. 

Kort sagt, i skrivende stund er udviklingen i Polen dramatisk og højst usikker. Som sagt slås regeringen også med den ny dyreværnslov, som i Danmark med spørgsmål relateret til produktion af mink. Også den sag truer regeringssammenholdet. Også her gøres der forsøg på at nå frem til et kompromis.

Share This