Polen vil have ”Patriot-raketter for enhver pris”, dyre kontrakter med USA

Patriot 08 Foto: US Army

 

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Antoni Macierewic, Polens forsvarsminister, er tæt på at underskrive kontrakter med USA, og det uanset, at leverancerne af fly og militært udstyr bliver meget dyrere end oprindelig antaget.

De kan iflg. avisen ”Gazeta Wyborcza” koste de polske skatteydere et sted mellem 60 og 80 mia. zloty (svarende til omkring 100 mia. danske kroner) eller det dobbelte af det samlede årlige polske forsvarsbudget.

Indkøb af antimissil og antifly raketter under ”Wisla” programmet er i regeringens planer meget højt prioriteret. Planerne om nye våbenindkøb går tilbage til den forrige regering under Borgerplatformen før 2015. Dengang blev udgifterne sat til 26 mia. zloty (ca. 35 mia. danske kroner), for derefter at stige til 45 mia.

Den stigning kaldte Lov og Retfærdighedspartiet, dengang oppositionsparti, ”skandaløs”. Men nu hvor Lov og Retfærdighedspartiet har regeringsmagten er beløbet kommet op på et sted mellem 80 og 100 mia., svarende til næsten firedobling! Èn raket af typen PAC-3MSE kostede først 2.5 mio. dollar, i dag 10 mio.

Købsaftalerne blev drøftet i forbindelse med Donald Trumps besøg i Polen i sommer, hvor der blev vedtaget en rammeaftale. Tidspunktet for leverancerne af raketsystemerne – og for de særlige VIP fly – er fra amerikansk side sat til 2022, dvs. leverancerne kommer først om fem år, hvilket er et problem, da den aktuelle trussel fra Rusland vurderes højt i militære kredse.

Leverancerne er blevet forlænget også pga. problemer med aftaler med amerikanerne om modkøb (”off-set”). Fordyrelsen gør det svært at holde militærudgifterne inden for de planlagte beløb, og det uanset at der er vedtaget stigninger.

Udgifterne til lønninger og pensioner vokser, og det omstridte territorialforsvar sluger stadig flere penge. Som sagt af Pawel Wronski (i ”Gazeta Wyborcza”), den langsigtede strategiske planlægning for polsk militær frem til 2032 kalkuleres der ud fra, at Rusland fortsat vil agere aggressivt, at forholdet til Tyskland er usikkert, og at USA er for geografisk fjernt fra Polen.

Polen må derfor (måske) forsvarere sig selv i tilfælde af krig med 200.000 soldater og 50.000 territorialenheder, forudsat at det lader sig gøre at nå de tal inden for de vedtagne budgetrammer. Polsk militær er en politisk omstridt størrelse, dels pga. af politisk uenighed om strukturen, dels pga. den løbende og stadig værre magtkamp mellem forsvarsministeren (Antoni Macierewicz) og præsidenten (Andrzej Duda).

Share This