Polen skærper straffen for hustruvold

Foto: Olek Remesz

Polen: Polens konservative regering lancerer nye tiltag for at beskytte ofre for hustruvold – eller partnervold. En stramning af den gældende lov på området har længe været undervejs efter behandling i diverse instanser, og onsdag underskrev præsident Andrzej Duda det nye lovforslag.

Alle politiske partier står bag de nye skærpelser, som ifølge vicejustitsminister Marcin Romanowski er resultatet af mange års arbejde.

Den nye stramning af loven muliggør øjeblikkelig isolation af folk, der begår partnervold. Hvis en person får tilhold eller forbud mod at opholde sig i sin bolig, vil denne fremover blive fjernet af myndighederne.

De nye regulativer indebærer, at politi og militærpoliti kan fjerne en voldsudøver fra hjemmet, hvorefter denne skal holde sig væk i 14 dage, eller indtil sagen har været for retten.

Dette vil også ske, selv om voldsudøveren ikke har noget sted at bo. I så fald vil myndighederne anvise et herberg eller opholdssted for hjemløse. michael.skovgaard

Share This