Polen satser på elbiler

Illustrationsfoto- Tesla Motors Inc.

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

 Polen: Polen har ikke ry for at være et foregangsland, når det gælder miljø, men faktisk satser den polske regering kraftigt på at forøge produktionen af elbiler og hybridbiler, der bruger el sammen med andre brændser.

Regeringen har en ambition om, at omkring 1.000 busser i de polske byer i 2025 skal være rene elbiler, og at det samlede antal skal stige til 1 million. Planen er et led i det der kaldes ”reindustrialisering” af Polen.

Der gives skattelettelser, fritagelse fra parkeringsafgifter, ligesom elbiler kan køre i busbanerne. Planen koster den polske statskasse 12.2 mia. zloty (ca. 18 mia. dkr.). Den førende polske virksomhed på området bliver ”Elektro Mobility Poland”.

Om planen kan realiseres fuldt ud er dog usikkert. Indtil nu er der 4.733 hybridbiler på vejene, antallet af rene elbiler er færre, kun 66, men hele stigningen er sket inden for det sidste år.

Norge er i forhold til indbyggertallet stormagten, når det gælder elbiler, men også Storbritannien, Tyskland og Frankrig følger godt med. Her er støtten fra staten ganske høj. I Danmark er salget af elbiler næsten gået i stå.

Share This