Polen og mindet om Hongkong influenzaen i 1969-1971

Wladislaw Gomulka, her sammen med Leonid Bersjnev Foto: Bundes Archiv

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: I disse corona mindes verden naturligt nok tidligere pandemier i historien, det være sig den spanske syge lige efter 1. verdenskrig, polio epidemien i begyndelsen af 1950erne og ikke at forglemme Hongkong influenzaen sidst i 1960erne og årene efter.

Fra 1968 blev verden hårdt ramt af Hongkong influenzaen der dræbte mindst 1 mio. mennesker rundt om i verden. Ja, amerikanske soldater fra Vietnam krigen vendte syge hjem. I Europa blev både Ungarn og Polen meget hårdt ramt. I ”Polityka” (14.2020) beskriver Marcin Zaremba udviklingen i Polen.

I januar måned 1969 nåede epidemien Warszawa, to dage senere Lodz, og tre dage efter kom turen til Poznan. Efterhånden blev hele landet ramt. Værst i Polen var året 1971, hvor en alvorlig pandemi bølge brød ud i november.

I december, midt under pandemien, startede arbejderopstandene i Østersøbyerne, der rystede det kommunistiske parti og førte til partilederen Wladislaw Gomulkas afgang. Influenzaen betød, at 80 pct. af arbejderne på en del virksomheder måtte udeblive fra arbejde. Mange blev indlagt i det omfang der var plads på hospitalerne; pårørende måtte ikke besøge patienterne. Samtidig hermed kom daværende partileder Edward Gierek til Gdansk for at forhandle med de strejkende arbejdere. Epidemi temaet blev stort set ikke berørt, og det uanset de fortvivlede forhold på hospitalerne og udeblevne leverancer af vigtigt udstyr og medicin. Apotekerne løb tør for antibiotika. 

I hele Polen blev der officielt registreret 6.127.000 syge. Den 12. april var antallet af smittede med corona i Polen på noget over de 6.000. Det reelle tal dengang for 50 år siden var sikkert på over 10 mio., da beboerne i landsbyerne ikke var omfattet af sundhedsordninger. Den polske økonomi var i forvejen i dårlig forfatning, så pandemien gjorde kun ondt værre.

Det kriseramte kommunistiske parti (PZPR) skulle afholde en vigtig VI kongres, hvor den ny partiledelse meget gerne skulle vise befolkningen, at positive forandringer var på vej efter de 15 år under Wladislaw Gomulka. Omkring 30 pct. af sundhedspersonalet blev dengang ramt af sygdommen. De foranstaltninger der blev iværksat for at standse udbredelsen af smitten var utilstrækkelige, i omfang ikke i nærheden af det, vi oplever i dag under corona epidemien. Folk blev dårligt informeret. På det felt er verden forandret. 

Share This