Polen bakker op om Ungarn i striden med EU

Illustrationsfoto: Elekes Andor

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Som omtalt i mreast.dk har Kommissionen igangsat en procedure, som i sidste ende kan betyde, at Ungarn i de kommende år vil blive frataget penge fra EU’s fonde med henvisning til mangel på ”rule of law” og dårlig forvaltning af de tildelte midler. Ungarn kan i værste fald miste 7.5 mia. euro alene på grund af stop for udbetalingen af penge fra EU’s kohæsion fonde.

Denne procedure for at straffe medlemslande har aldrig før været brugt i EU’s efterhånden ret så lange historie. Det er EU Rådet der med kvalificeret flertal skal bestemme, om straffen også bliver en realitet. Afgørelsen skal falde inden for en måned, men kan under særlige omstændigheder forlænges med to måneder. Straffen kan tidligst træde i kraft i midten af november.

Ikke alle EU-lande er lige begejstrede. Flere lande end Ungarn føler, at et jerntæppe har sænket sig mellem det gamle og det nye Europa, og at det ny Europa bliver forskelsbehandlet i forhold til de gamle, hvor ”rule of law heller ikke fungerer fejlfrit, fx i Italien. Under den polske ministerpræsident sit besøg i Polen for nylig erklærede den polske ministerpræsident Mateusz Morawiecki, at Polen af alle kræfter vil modsætte sig ”any action” fra europæiske institutioner, der frarøver medlemslande deres erhvervede rettigheder.

Morawiecki noterede sig, at den ungarske regering har udarbejdet en rammeaftale med Kommissionen med det formål at standse ”krigen” mellem Ungarn og EU. Polen har selv problemer med EU og af samme årsager som Ungarn, brud på reglen om ”rule of law”.

Polen og Ungarn har handlet forskelligt når det gælder krigen i Ukraine og i forholdet til Rusland, men i spørgsmålet om penge fra EU har de fælles interesser. Polen og Ungarn har heller ikke kunnet få udbetalt penge fra EU’s særlige genopretningsfond (”recovery fund”) oprettet efter COVID-19 pandemien, Ungarns justitsminister har været på rundrejse og besøgt Paris, Madrid og Lissabon for at fremføre de ungarske argumenter. Håbet om at undgå åben konflikt er endnu ikke opgivet. EU’s kommissær for værdier og transparans i EU, tjekken Vera Jourová, siger i hvert fald, at hun ”ikke ønsker blod”, men en ordning, et kompromis til gavn for det ungarske folk. Tibor Navacsics, der i Ungarn er ansvarlig for administration af støtten fra EU, hilser de åbninger der er kommet fra Bruxelles velkomne.

Share This