Polakkernes moralopfattelse milevidt fra kirkeledelsens i seksuelle spørgsmål

Illustrationsbillede: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: At dømme efter en større holdningsundersøgelse, offentliggjort i ugeskriftet ”Polityka” er polakkernes holdninger til seksuelle spørgsmål ændret mærkbart over tid, er blevet klart mere liberale og milevidt fra den katolske kirkes. Flertallet accepterer pornografi og sex-balde. Kun når det gælder accept af at have flere partnere på samme tid (”poliamoiria”) kniber det.. Som fremgår af tabeluddragene neden for er der klart flertal for at tillade antikonception, er imod cølibatet, accepterer sex uden for ægteskabet og mellem homoseksuelle. Kun 10 pct. af polakkerne er efter alt at dømme påvirket af kirken. I Vesten har vi ellers vænnet os til at betegne Polen som et meget ”katolsk” land. Undersøgelsen bekræfter, at dette i hvert fald ikke skal forstås som accept af den fortolkning af etik og moral, som vi hører fra kirkeledelsen. At slå på de klassiske konservative kirkelige værdier ved det valg, der skal finde sted i Polen senest i 2023 giver næppe mange stemmer.  

Skal kvinder have adgang til fortrydelsespillen (”dagen efter” pillen)? svar i pct.

Ja, adgang uden recept                    ved ikke                    kun adgang med recept, som i dag

               69                                         13                                                 18

Skal antikonception refunderes af staten?

                    Ja                                      ved ikke                                      nej

                    62                                        13                                              25

Er du enig eller uenig i følgende fra den katolske lære:

Cølibatet

                            Ja                                ved ikke                                        nej

                            30                                   17                                               53

Forbud mod abort

                             Ja                                 ved ikke                                       nej

                             11                                     12                                             77

Sex kun for ægtefæller

                              Ja                                    ved ikke                                      nej

                              11                                       10                                             79

Sex mellem homoseksuelle skal være forbudt

                                ja                                       18                                             69

Kunstig befrugtning (”in vitro”) skal forbydes

                               Ja                                     ved ikke                                     nej

                                 9                                          9                                            82 

Antikonception skal også forbydes

                                Ja                                      ved ikke                                   nej

                                 7                                           9                                           84

Share This