Polakker orker ikke at have børn, ikke i Polen

Foto- Vincent Delegge

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: I Polen er fødselstallet på laveste niveau i 20 år. Og intet tyder på, at det bliver ændret foreløbigt. Det konstaterer Agata Szczerbia og Aleksandra Zelanska i en analyse i ”Polityka” (6.2021). Helt modsat forholder til sig for kvinder bosat uden for Polens grænser. Siden medlemskabet af EU 2004 er her født over 500.000 børn. Kort sagt falder antallet fødsler pr. kvinde i Polen, men vokser uden for Polen.

Det sker, selv om barselsorloven er forlænget og børnetilskuddene er forhøjet (”500+”). Skærpelsen af abortlovgivningen, COVID-19 pandemien og den økonomiske recession er vigtige årsager til miséren. Skærpelse af adgangen til abort har i flere omgange ført til store protestdemonstrationer og bidraget til at bringe opbakning til regeringen mærkbart ned. Den sidste skærpelse indebærer forbud mod abort, også når fostret er beskadiget.

Antallet af polske kvinder der søger abort i udlandet er vokset støt. De fleste får gennemført abort i Slovakiet, Tjekkiet og Tyskland. I den forbindelse kan de finde hjælp via hjemmesider på internettet, fx ”Women Help Women” og ”Abortion Support Network” og telefonlinjen ”Abort uden Grænser” der har omkring 300 opkaldt hver dag.

Den katolske kirke taler for flere fødsler og har kæmpet for skærpelsen af abortloven og også adgangen til kunstig befrugtning (”in vitro”). 2.5 mio. polakker har svært ved at få børn. Kunstig befrugtning blev indført før 2015, hvor Borgerplatformen (PO) og Bondepartiet (PSL) havde regeringsmagten. Programmet blev standset i 2016, efter Lov og Retfærdighedspartiet (PiS) var kommet til roret. Takket være kunstig befrugtning blev før 2016 født over 22.000 flere børn hvert år.

Det lave fødselstal skyldes også dårlig vejledning og behandling af kvinder under graviditeten samt mangel på gynækologiske klinikker og pladser på hospitalerne. Antallet af vuggestuepladser pr. indbygger er det laveste i Europa. Hertil kommer ringe muligheder for job efter udløbet af barselsorloven, herunder fleksible arbejdstid.

Det er også svært at få relevant uddannelse efter fødslen. COVID-19 pandemien har bestemt ikke gjort de demografiske problemer lettere. De unge er mere eller mindre tvunget i isolation, møder ikke i samme grad som før andre unge. Grundet COVID-19 og flere ældre er antallet af dødsfald rekordstort. 477.000 om året, det højeste siden 2. verdenskrig. Antallet af fødsler halter langt efter.

For at holde befolkningstallet stabilt skal antallet af fødsler pr. kvinde i den fødedygtige alder være 2,10-2,15, det aktuelle tal er på blot 1,42. Den stigende forurening er bestemt heller ikke befordrende for lysten til at få børn. Ja, en minister talte i sin tid hånligt om ”økologer, cyklister og veganere”.

Den stigende forurening bidrager bestemt ikke til lysten til at få børn. Smog-problemet er steget voldsomt i grundet frosten, der også ramte Polen fra midten af januar måned. Regeringen har afsat 103 mia. zloty (ca. 160 mia. d.kr.) til bekæmpe smog, men programmet virker tungt på grund af bureaukratisk kaos. Det umiddelbare mål er at få udskiftet gamle brændeovne og kaminer. Mindst 40.000 polakker dør årligt pga. af luftforurening.

Polen er ikke eneste land, der kæmper med for lave fødselstal og faldende befolkningstal, men problemet er særlig stort i Polen. I USA skønnes befolkningstallet i år at falde med mellem 300.000 og 500.000. I Portugal har regeringen valgt at sende en sms til kvinder, når de når den fødedygtige alder, hvori de opfordres til at få børn. 

Share This