Polakker og holdningerne til samfundet – flere forskellige verdener

Rynek i Wroclaw Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Ældre mænd, kvinder og unge kvinder og unge mænd lever i deres egne meget forskellige verdener. Det konstaterer Kzysztof Pacewicz i gennemgang af en større yderst interessant undersøgelse af den polske ungdoms adfærd og syn på samfundet. Undersøgelsen er gennemført af instituttet CATI i dagene fra 4. til 9. april 2019.

I alt 1600 personer over 18 år er blevet spurgt, heraf er de 788 i alderen 18-30 år. De yngre polakker afviser uanset køn den skillelinje, som et meget langt stykke har bestemt ældres politiske holdninger, kaldt det ”liberale” over for den ”solidariske” Polen, på med partiplanet med Lov og Retfærdighedspartiet stående over for Borgerplatformen. Sagt med andre ord, de unge ønsker ikke at deltage i ”de gamles krige”.

Men også de unge er i høj grad selv opdelt holdningsmæssigt og adfærdsmæssigt. Kønnet deler unge polakker så at sige ”midt over”. Blandt mænd i alderen 18-30 år agter hele 29 pct. af stemme på Korwin’s ekstremt populistiske ”Konføderation”. Blandt unge kvinder derimod får den pro-europæiske Koalition for Europa flest stemmer, en andel på 27 pct. Unge kvinder engagerer sig også langt mere i samfundet, viser undersøgelsen. På spørgsmålet om, hvilke NGOere og civilsamfundsgrupper der står dem nærmest, kan 40 pct. af de unge mænd ikke nævne en eneste, for kvindernes vedkommende er tallet 17 pct.

Mere interessant er, hvilke organisationer og NGO’ere aktive unge aktivt har deltager i. 45 pct. af de unge kvinder nævner i den forbindelse de kvindegrupper, der har kæmpet for ligestilling og friere abort, fx bevægelsen ”Sort Protest”. 20 pct. af de unge mænd nævner den ekstreme nationalistiske bevægelse (”Ruch Narodowe”), andre igen KOD (Komiteen for Demokrati), Radio Maryja, Greenpeace og klubben ”Gazeta Polskiej”. Nogle af de nævnte er langt til højere, andre som KOD og Greenpeace mod centrum-venstre.

Også synet på ægteskabet deler vandene. Unge mænd er her klart mest homofobiske, 49 pct. accepterer ægteskaber blandt homoseksuelle, langt flere, 73 pct., blandt unge kvinder. Langt flere unge mænd støtter paramilitære grupper og går med i det meget omdiskuterede polske territorialforsvar, hvor ekstreme højrenationale holdninger trives i bedste velgående. Det påvirker dem holdningsmæssigt. Og mændenes konservatisme ophører ikke hermed. 78 pct. af de unge mænd mener således, at mændene skal være på arbejdsmarkedet, ernære og ”beskytte” familien. Blandt unge kvinder er tallet lavere, på 53 pct.

Når det gælder demokrati over for diktatur, mener 58 pct. af unge mænd, at ikke-demokrati kan være at foretrække frem for demokrati; blandt de unge kvinder er tallet igen lavere, på 39 pct. Og på spørgsmålet om, hvorvidt man bør være ”på vagt” over for jøder, svarer 30 pct. af unge mænd ja, kun 16 pct. af kvinderne. Endelig mener 19 pct. af de unge mænd, at Polen helt skal forlade EU (”polexit”), kun 19 pct. af kvinderne.

Kort sagt har vi at gøre med meget forskellige verdener. At unge kvinder bedre uddannede end unge mænd har uden tvivl betydning. Forskelle i holdninger mellem unge kvinder og mænd forventes at ville vokse i fremtiden. De unge mænd vil i højere grad end kvinderne blive arbejdsløse og socialt marginaliserede pga. den teknologiske omstilling, fx at robotter i stigende grad vil overtage deres arbejde. De mere veluddannede unge kvinder vil modsat kunne klare sig bedre på arbejdsmarkedet.  

Share This