Parlamentsvalget i Ukraine og det overraskende valg i enkeltmandskredsene

Volodymyr Zelenskij Foto- Mykhaylo Markiv : The Presidential Administration of Ukraine

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine: At Zelenskij og hans parti også vandt parlamentsvalget kom ikke som en overraskelse. Men at partiet klarede sig så godt ved valgene i enkeltkredse og i parlamentet som helhed fik 254 ud af 424 pladser var ikke ventet på forhånd.

Ved valget i 2014 var godt halvdelen af de valgte nye, denne gang hele tre fjerdele. Normalt har det været muligt for rige oligarker, lokale ”konger”, at bestikke sig til, ja ligefrem købe sig til pladser i parlamentet og ad den vej sikre sig immunitet mod retsforfølgelse. Det lykkedes ikke denne gang, for rigtig mange stemte på kandidater med den grønne farve, på Zelenskijs kandidater.

Eksempelvis vandt en af Zelenskijs fotografer over Viateslav Bogusja var blevet genvalgt hele fire gange. Oligarken Konstantin Zevag tabte til en 25-årig fra Zelenskijs parti. Også Porosjenko’s nye parti blev hårdt ramt. Hans ”grå eminence” Olaksandr Tretiakov, der havde været særdeles aktiv politisk i det gamle parlament, blev således slået af en restaurantejer opstillet af Zelenskij. Under valgkampen gav ejeren vælgere gratis bespisning i sine restauranter, hvilket gav ekstra mange stemmer. Selve opstillingen af kandidater var kaotisk, på rekordtid. Langt de fleste nyvalgte er ”politiske amatører”. Altafgørende for Zelenskij var at få indvalgt loyale.

”Retfærdighed” er et centralt slogan, men defineres forskelligt. Halyna Zelenko, der er valgekspert og ansat ved det ukrainske Videnskabernes Akademi, siger meget rigtigt, at nogle af Zelenskijs folk mest forbinder ”retfærdighed” med kampen mod korruption og retsforfølgelse af folk fra den gamle elite, andre forbinder mere begrebet med nedsættelse af skatter og afgifter på kommunale ydelser og andre igen med reformer inden for retsvæsnet.

Også politikken over for Vesten og Rusland opfattes forskelligt. Om Zelenskij vil være i stand til at gennemføre et opgør med selve det oligarkiske system regnes for tvivlsomt. Men noget vil der nok ske. Han har i hvert fald erklæret at ville liberalisere lovgivningen for køb og salg af landbrugsjord, hvilket i givet fald vil gøre landbruget mindre oligarkisk ejet end indtil nu. Under alle omstændigheder er vi på vej imod nye tider.

Vi har før, siger Zelenskij, og også i andre lande , set ny bevægelsespartier oprettet. Normalt er de blevet skabt nedefra, af protestbevægelser der herefter vælger deres lederen, i Ukraine er det sket lige modsat.

I Tjekkiet, Rumænien og Serbien har vi haft protestbevægelser, men det har her vist sig svært at få bevægelselserne stabilieret gennem oprettelse af et lederskab med bred opbakning.

Share This