Orbán kræver mere debat i EPP

Viktor Orbán Foto: Hungary Government

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ungarn: Fidesz, Viktor Orbáns parti, er stadig ikke medlem af den kristelig-demokratiske gruppe (EPP) i Europaparlamentet.  Mere end et halvt år er gået, siden medlemskabet blev suspenderet. Men Orbán holder sig ikke tilbage af den grund. For få dage siden udsendte han et ”memorandum” til EPPs ledere.

Heri erklærede han, at EPP som centrum-højre gruppe har spillet en vigtig rolle for Europa, eksempelvis i forbindelse med kommunismens undergang, og da Sovjetunionen i den forbindelse blev tvunget til at trække sig tilbage fra Central- og Østeuropa, og hvor Europa blev genforenet. EPP var dengang, fortsætter Orbán, en resolut pro-demokratisk, pro-marked og antikommunistisk sammenslutning, inspireret af kristne værdier og med respekt for familieværdier. Men sådan vedblev det ikke med at være, desværre.

EPP har omfavnet egalitære og socialistiske værdier, accepteret masseimmigration og forhindret EU’s udvidelse mod syd-øst, mod Balkan. EPP repræsenterer ikke længere et alternativ til liberale og venstreorienterede synspunkter, er svær at skelne fra liberale, grønne og socialister, udgør ikke længere en kristelig-højre sammenslutning.

I 2011 havde EPP 16 regeringschefer i EU-landene, i dag kun 9 ministerpræsidenter og 187 medlemmer af Europaparlamentet, en mærkbar tilbagegang i forhold til forrige valgperiode. En intern debat i EPP er nødvendig, men den fik vi ikke på kongressen for nylig i Zagreb. Det er skadeligt.

Kursen bør lægges om og bygge på arven fra Wilfried Martens, som iflg. Orbán var i stand til at forene centrum-højre partier med forskellig historie og geografi. Enhed er godt, men debat er nødvendig, mener Orbán. Vi har ikke brugt tid nok til at debattere EPPs og Europas fremtid og hvad kristeligt demokrati og konservatisme bør indebære, fastslår han.

Om Orbán vender tilbage til EPP er tvivlsomt. Donald Tusk er leder af EPP på europæisk plan. Han har det ikke let, for EPP rummer meget forskellige partier. Udelukkes Fidesz permanent, vil Orbán gå egne veje. Han ser Ungarn og Fidesz i en stærk position, som talerør for ”ægte” national-konservative europæiske værdier.

Share This