Orban’s afgang fra EPP standser ikke dramaet

Viktor Orbán Foto: Elekes Andor

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ungarn: Viktor Orbán´s farvel til den kristelig-demokratiske gruppe i Europaparlamentet (EPP) er ét kapitel afsluttet, men det gælder ikke dramaet inden for ”EPP familien”. Det skriver tænketanken ”Politico” (3.3.2021).

Mange, men ikke alle, åndede lettede op, da Fidesz forlod EPP-gruppen efter vedtagelsen af vedtægtsændringerne, der gør det lettere at ekskludere ikke alene personer, men hele partier, dersom de bryder EPPs værdisæt. Spørgsmålet om eksklusion eller ej har stået på i årevis. Det var CDU under Kohl, der i sin tid fik Fidesz optaget i EPP gruppen; og det har i høj grad været CDU-CSU, der forhalet afgørelsen om eksklusion eller ej. Omkring Fidesz’ medlemskab har der iflg. ”Politico”udspillet sig noget nær et drama mellem Angela Merkel og Ursula von der Leyen samt CDUs bayerske søsterparti CSU, der er ret positivt indstillet over for Viktor Orbán.

Fidesz har været ”suspenderet” fra EPP gruppen siden marts 2019.  Med Fidesz’ bortgang mister EPP 12 medlemmer. Af de i alt 148 medlemmer af EPP gruppen stemte kun 28 imod vedtægtsændringerne. Spørgsmålet er, om andre grupper eller enkeltpersoner vil følge i Fidesz’ fodspor. Blandt Fidesz’ støtter i EPP finder vi Sloveniens Demokratiske Parti ledet af ministerpræsident Janez Jansa of Østrigs kansler Sebastian Kurz og hans Østrigske Folkeparti.

Indtil videre er Fidesz ikke ekskluderet fra EPPs europæiske paraplyorganisation, hvor Donald Tusk er formand. Måske Orbán også træder ud af paraplyorganisationen, før andre tvinger ham til det. Tamas Deutsch, medlem af Europaparlamentet for Fidesz, siger at hans parti muligvis vil forblive medlem af paraplyorganisationen (hvor Donald Tusk er formand!), men pilen peger i modsat retning.

CDUs nye leder Armin Laschet er været moderat i tonen. Han har slet ikke bekendtgjort, om han er for eller imod Fidesz’ afsked fra EPP-gruppen. Der ha været rygter gående på, at Fidesz går over i andre højregrupper i Europaparlamentet, eksempelvis gruppen Europæiske Konservative og Reformister eller det yderliggående Identitet og Demokrati (ID). Måske sonderer han terrænet for at oprette en helt ny gruppe.

Jörg Meuthen, leder af Alternaive für Deutschland og et andet ledende medlem af ID gruppen hilser Orbán og hans parti velkommen. Balázs Hidvégi, medlem af Fidesz gruppe i Europaparlamentet, siger, at det er for tidligt at sige, hvad der vil ske. Vi er og har været et pro-europæisk parti, vi er ikke euroskeptiske, vi er ikke imod Europa, men imod bureaukratiet i Bruxelles, siger han.

Med Fidesz’ afgang er der blevet skabt mere klarhed politisk og ideologisk i EPP gruppen. Under debatten forud for Fidesz’ afgang erklærede vicepræsident for gruppen, Esteban Gonzales Pons da også, at de nye vedtægter vil skabe større enighed i gruppen. De der er imod den fastlagte linje ikke være EPP-medlemmer. De mere radikalt indstillede har kritiseret EPP ledelsen for at have handlet alt for langsomt over for Viktor Orbán. Fidesz skulle have været ekskluderet for længe siden.

Fidesz har haft regeringsmagten i Ungarn længe, lige siden jordskredsvalget i 2010. Fidesz’ afgang fra EPP har helt naturligt ført til en ivrig debat hjemme i Ungarn, også om hvordan Fidesz vil agere i Europaparlamentet, og om partiet vil søge optagelse i en ny politisk gruppering eller ej. EPP sagen har næppe den store politiske virkning hjemme i Ungarn. Der skal være valg til parlamentet i 2022.

Lige nu har Fidesz problemer med vælgeropbakningen, skal vi tro meningsmålingerne. Forudsætning for en ny valgsejr for Orbán er styr på økonomien og bedre bekæmpelse af COVID-19 pandemien. Det vil også komme Orbán og Fidesz til gavn, dersom oppositionen ikke kan præsentere et bæredygtigt alternativ. Oppositionspartierne har besluttet at stille op i fællesskab sådan som det er sket ved en del lokalvalg.

Share This