Orbán: Sådan vinder Ukraine ikke krigen, Merkel ville have forhindret den. Vesteuropa på vej til undergang

Viktor Orbán Foto: Elekes Andor

Ungarn: Premierminister Viktor Orbán holdt en traditionel tale på det ungarske sommeruniversitet i Transsylvanien mandag. Han kritiserede anti-russiske sanktioner, han sagde, at krigen brød ud, fordi Europa manglede Angela Merkel. Han talte desuden om fremtiden af den vestlige civilisation, der ifølge ham vil blive helt opløst omkring 2030. I modsætning til Vesten, vil ungarere, med hans ord, “ikke blande sig med andre racer. “

Tusnádfürdo-festivalen er hvert år et af de kulturelle højdepunkter i den ungarske sommer og besøges også af personligheder med tilknytning til oppositionen – såsom tidligere LMP-formand András Schiffer eller den populære moderator Márton Gulyás. Orbáns tale er altid den mest sete, denne gang varede den over en time. Mr. East bringer i samarbejde med den tjekkiske site “Co se deje v Madarsku” et overblik over de mest fremtrædende citater.(hurtig oversættelse med Google Translate med rettelser)

“Vi går ind i en æra af trusler, søjlerne i den vestlige civilisation, der virkede urokkelige, går i opløsning. Vi troede, vi levede i en beskyttende boble af videnskab, men så kom der en virus. At der ikke kan være krig i Europa og pludselig har vi den ved vores grænser. Og vi troede, at den kolde krig ikke kunne vende tilbage, men nu arbejder mange på at organisere vores verden igen i en blokverdenen,” sagde Orbán ved indledningen. Han beskrev også, hvordan han mener, at den nordatlantiske verden mister sine erobrede magtpositioner. Vesten har ifølge ham mistet kontrollen over energi og står nu tilbage kun med økonomisk kapital og militær magt. Han kommenterede derefter mere detaljeret de vigtigste udfordringer i det, der ifølge ham, venter Ungarn i de kommende år.

Som det første talte han om demografi og befolkningens aldring: “Verdens nationer er delt i to grupper: dem, der er biologisk bæredygtige og dem der ikke er, vi tilhører den anden gruppe. Vores situation er blevet bedre, men der har ikke været en vending, det er alfa og omega af alt. Hvis der ikke sker nogen ændring, vil vi til sidst blive fordrevet fra Karpaterbassinet.

“Den anden udfordring er migration, befolkningsændring. Migration deler Europa i to dele. Den ene halvdel er en verden, hvor europæiske og ikke-europæiske nationer lever sammen. Disse lande er ikke nationer, men konglomerater af nationer. Det er ikke vest, det er post-vest. Og omkring 2050 vil der ske en klar demografisk ændring. Den anden halvdel af Europa er os, centraleuropæere. Der er kamp mellem disse to dele. (… ) Bruxelles vil sammen med grupperne omkring Soros tvinge os til at tage imod migranter.”

“Der er lande, hvor europæiske og ikke-europæiske nationer blander sig, og så er der lande, hvor kun europæiske nationer blander sig, som i Karpaterbassinet. Vi er ikke en blandet nation, og vi vil ikke være det, ” tilføjede Orbán. Vesteuropa forsøger ifølge ham at splitte Visegradsamarbejde V4, og krigen i Ukraine skal hjælpe til det. Forskellen i Polens og Ungarns holdninger til krigen er ifølge Orbán et “hjertespørgsmål”, fordi “for ungarere er der tale om en konflikt mellem to slaviske nationer, som man ikke ønsker at involvere sig i, mens polakker er overbeviste om, at det er også deres krig.

“Han kommenterede også de nuværende regeringer i Tjekkiet og Slovakiet. “Slovakkere og tjekkere er nu med post-vestlendinger, men det er som at binde sine heste til en brændende stald.”

“Dette er ikke vores krig. Ungarn er medlem af Nato og Nato er meget stærkere end Rusland, derfor vil russerne aldrig angribe Nato. Det er svagt, men forståeligt, når ukrainsk propaganda siger det modsatte, fordi den vil trække så mange lande som muligt ind i krigen, kritiserede Orbán Ukraine.

Ifølge Orbán skyldtes krigen i Ukraine, at NATO-staterne afviste Ruslands krav om Ukraines neutralitet: “Hvis Donald Trump i førkrigstiden var USA’s præsident og den tyske kansler var Angela Merkel, ville der ikke opstå en krig,” bemærkede han. Orbán mener også, at Vestens nuværende position er forkert, og at sanktionerne ikke virker. “Det er selvfølgelig ikke sådan, man vinder en krig. Ukrainerne vinder aldrig krigen mod Rusland, heller ikke ved hjælp af vestlige hjælpere og vestlige våben. “Nu er der ifølge Orbán brug for fredsforhandlinger og et godt tilbud til begge parter.

“Jo flere langtrækkende våben vi giver Ukraine, jo længere varer krigen. (… ) Rusland vil have sikkerhedsgarantier, af den grund vil krigen først slutte, når der er etableret en russisk-amerikansk forhandling. “Orbán stillede derefter spørgsmålet: “hvem har gavn af denne krig? De der har mange energikilder. Derfor er den god for russerne. Gazproms overskud er fordoblet. Kineserne, der tidligere måtte købe energi fra arabiske lande, har gavn af den, nu kan de også købe fra Rusland. Derudover har amerikanske olieselskaber også gavn af den.

“Ifølge Orbán afventer den ungarske regering perioden omkring 2030. “På det tidspunkt vil den vestlige verdens problemer være på højsædet. Der vil være en alvorlig krise i Amerika, alle eurozonens problemer vil også nå et klimaks på det tidspunkt: gæld fra syd skal betales af nord, det vil ikke være holdbart. Og der bliver skabt nye magtlinier i EU: F.eks. vil vi være nettobetalere til EU-budgettet takket være hurtigere økonomisk vækst, ” beskrev Orbán sin vision for det næste årti.

“Vores ambitioner driver os fremad. Erkendelsen af, at vi altid har givet verden mere, end vi fik. At de altid tog mere, end de gav os. At vi har afventende regnskaber, at vi er bedre, dygtigere og mere talentfulde, end hvor vi er nu, og hvordan vi lever nu. Det er et faktum, at verden tilhører os, og vi vil gøre det til virkelighed, det er vores højeste ambition. Tak fordi I lytter, længe leve Ungarn, længe leve ungarere,” sluttede han sin tale med et traditionelt udråb.

Artiklen er bragt med tilladelse fra Co se deje v Madarsku.

Share This