Om økonomien i den ungarske Klubrádió og om det ungarske Medieråd

Klubradio’s director and CEO Andras Arato Foto: Eifert János

Af Klubrádió

Ungarn: Ungarns Medieråd har erklæret Klubrádiós ansøgning om radiofrekvens ugyldig. Efter vores mening er de påskud, som myndigheden begrunder sin beslutning med, ulovlige. Medierådet hævder, at den økonomiske forvaltning af Klubrádió overtrådte de relevante love.
I begyndelsen af ​​2010’erne mistede uafhængige medier, der kritiserede regeringen, mange af deres indtægter, fordi reklamemarkedet ophørte med at fungere som et normalt marked. Siden denne tid har staten været den dominerende markedsaktør, og regeringen har hældt milliarder af skatteydernes penge i loyale medieenheder. Af frygt, der ikke er helt ubegrundet, har mange private markedsaktører tilsluttet sig den politik, der er dikteret fra propagandacentret.

I Klubrádiós tilfælde er disse ændringer blevet forværret af de alvorlige økonomiske konsekvenser af gentagne ulovlige indgreb fra Medierådet. I et par år måtte Klubrádió låne penge til dækning af driftsudgifterne. Dette har resulteret i en negativ finansiel balance, hvilket er naturligt for enhver virksomhed, der taber penge i stedet for at have overskud.
Primært takket være en øget vilje til at støtte Klubrádió, blev en relativ balance genoprettet i midten af ​​dette årti.

Virksomhedens balance har ellers været stabil i cirka fem år; Klubrádiós udgifter betales af dens indtægter. Betalingsforpligtelser er opfyldt, Klubrádió har aldrig været i konkurs eller likvidation (hverken frivillig eller tvunget). Sammenfattende er radioens økonomiske forvaltning lovlig og overholder alle de betingelser, der er defineret i loven.

Der har aldrig været nogen grund til at bekymre sig om Klubrádiós tidligere påløbne gæld, fordi denne ikke betales til en bank eller nogen ekstern part, men til virksomhedens ejer, en kreditor med en uendelig tålmodighed. Klubrádiós bud inkluderer denne kreditors erklæring om, at gælden vil blive afstået, dvs. de lån, der finansierede radiostationens drift i årevis, ikke skal tilbagebetales. Derfor demonstrerer forretningsplanen realistisk, at Klubrádiós økonomi og balance snart vil blive stabiliseret.

Alligevel har Medierådet erklæret radiostationens bud ugyldigt baseret på påstanden om, at stationens forretningsplan ikke er holdbar. Hvordan kunne forretningsplanen for en radiostation, der sender i 20 år, ikke være holdbar? Medierådet hævder, at en radiostation baseret på støtte fra dens publikum ikke kan overdrages en frekvens, der udgør “offentlig ejendom”, fordi stationens drift ville være usikker. Men faktisk havde Klubrádió udsendt sine programmer jævnt og sikkert ved hjælp af den “offentlige ejendom”, indtil Medierådet tog det væk. Så den jordbaserede udsendelse sluttede ikke på grund af økonomiske vanskeligheder, men som et resultat af Medierådets beslutninger.

Usikkerheden er et problem for Medierådets ikke Klubrádiós frekvenshåndtering. Det er Medierådet, der administrerer denne ejendom ulovligt. Klubrádiós balance afspejler sandfærdigt en trist situation. Men det største problem med stationens økonomi og forretningsstyring er, at de stadig eksisterer. Det bevises ved, at den samme programstruktur nu streames online. Klubrádió er nu den største ungarske online radiostation.


Det var åbenbart, at bud på frekvensen, der blev taget væk fra Klubrádió, var en komedie sammen med de tidligere udsagn om radiostationens “chancer”; evalueringen af ​​virksomhedens økonomi er fuldstændig uafhængig af de data, der er indsendt i budet. Alle Klubrádiós data er offentligt tilgængelige for gennemgang, og de er blevet rapporteret specifikt til Medierådet hvert år. Hvis et tabsgivende medieudstyr finansieret af samfundsstøtte ikke skulle bruge en jordbaseret frekvens som ”offentlig ejendom”, hvorfor blev denne betingelse ikke specificeret i indkaldelsen af ​​bud? Hvis denne betingelse var blevet udtalt direkte, kunne vi ikke have gjort noget. Men i det mindste ville det have afsløret hensigten om bestemt at forbyde Klubrádió at sende på 92,9 MHz-frekvensen i Budapest.

Med tilbagevirkende kraft at tilføje (til den eksklusive beslutning) kravet om rentabel drift finansieret af det kommercielle reklamemarked, narrede myndigheden medlemmerne af offentligheden, som stadig mente, at Medierådet kunne gennemføre en fair procedure i Ungarn i 2021. Faktum er, at Klubrádiós økonomi er retfærdig, gennemsigtig og i overensstemmelse med de relevante juridiske og moralske normer. Vi vil bestride Medierådets beslutning for alle kompetente ungarske og internationale retlige fora.

Share This