Nye tider, nye begreber

Foto: Strebe

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Debat: Vi lever i en ny og omskiftelig farlig og uforudsigelig verden. Det liberale mainstream kæmper uforandret for unipolaritet og for udbredelsen af vestlige værdier og interesser. Euforien og troen på historiens død og liberale værdiers verdensomspændende sejr lever, men ikke i bedste velgående. Troen på den liberale orden bliver udfordret af den realistiske skole og det i meget høj grad i USA. Venstrefløjen har ikke, modsat under den gamle kolde krig, været i stand til at udforme bæredygtige alternativer. Men nye alternative begreber og synspunkter har lykkeligvis set dagens lys og det på tværs af ideologier og politiske retninger. Som bekendt er vi tættere på atomkrig end nogensinde siden 2.verdenskrig. Nytænkning er en nødvendighed. Blandt de nye begreber, der er dukket op, og som udfordrer den traditionelle tilgang kan nævnes:

“Failed world”
Vi lever i en kaotisk verden uden bredt accepterede spilleregler for staters adfærd. De globale internationale organisationer og regimer, herunder FN, der skal mægle, fremme menneskerettigheder og rustningskontrol der tidligere er mærkbart svækket. “Responsiblestakeholders”, stater der skal sikre fair play mellem stater, er savnet.

(Neo)-Kirkpatrick doktrinen
Opkaldt efter USAs FN-ambassadør under den gamle kolde krig,  Jeane Kirkpatrick der i  1979 skrev et essay gående på, at autoritære stater godt kan støttes, dog forudsat (i dag), at de klart modsætter sig Kina og Rusland og støtter Vestens/USAs linje

Dobbeltstandarder
Kirkpatrick-doktrinen har ført til forskellige standarder for staters adfærd. Kinas fangelejre fordømmes og skal afsløres, USAs CIA fangelejre skal ikke. USAs krig i Irak skal ikke af FN undersøges for krigsforbrydelser, det skal Ruslands krig i Ukraine, etc.

(Neo)-MacCartyisme
Jagten på de journalister, politikere og meningsdannere der ikke følger den politik, USA og Vesten står for, frem for alt når det gælder krigen i Ukraine og techno-krigen med Kina.

“Nonalignment”
Alliancefrihed, at holde sig uden for stormagtkonflikter og handle selvstændigt. Bevægelsen var stærk under den gamle kolde krig og er det også i dag. De fleste ikke-vestlige lande forholder sig neutralt under “krigen”, i dag mellem Vesten og USA/Vesten. Det gælder store lande som Brasilien, Indien, Saudiarabien og Sydafrika.

“Cold war hang over”
Det at fjendtlige holdninger over for Rusland blev opretholdt efter kommunismens fald og Sovjetunionens undergang

“Foxification”
Med henvisning til den amerikanske nyhedskanal “Fox news”, hadske udsagn om politiske modstandere. 

“The Magnicky act”
Lov vedtaget i den amerikanske kongres i 2016. Opkaldt efter den russiske jurist Sergei Magnitsky der døde i fængsel i 2009. Loven giver de amerikanske myndigheder ret til at sanktionere personer i udlandet for korruption. Loven er blevet brugt flittigt.

Selvbegrænsende revolutioner
At folk gør oprør mod diktatur, men uden brug af vold og uden krav om at det skal have følger militært. Prag 1968 og Polen 1980 var selvbegrænsende. Oppositionen i Hviderusland har ønsket frihed, men ikke forstået som krav om medlemskab af NATO.

“Techno-nationalisme”
Stater, og især USA og Kina, konkurrerer om at blive førende på IT og “High tech”. USA har indført forbud mod import af højteknologi fra Kina og presser andre vestlige lande til at følge USA. Der tales med rette om “mutually assured economic destruction”.

Stabilitokrati
I erkendelse af at forudsætningerne for vestlig type demokrati ikke eksisterer bør stabilitokrati, dvs. blødt autoritært styre, stabilitet og fysisk og social sikkerhed have højeste prioritet.

Share This