Ny rapport om forholdene i det polske sundhedsvæsen

Illustrationsfoto: USAID Africa Bureau

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Mænd lever mere end 7 år kortere end kvinder, befolkningen i de store byer lever længst, og Polen halter på mange områder for sundhed efter de andre lande i EU. Det er nogle af konklusionerne i en helt ny rapport om det polske sundhedssystem fra det Nationale Institut for Sundhed.

Sidste større rapport blev udsendt i 2016. Gennemsnitsalderen for mænd er i Polen på 74 år, for kvinder 81.1. Generelt gælder, at de polske kvinder i højere grad end mændene er opmærksomme på deres sundhed. De kontakter oftere læger og de forstår bedre end mænd de anbefalinger og råd, som lægerne giver dem. Det spiller også en rolle, at kvinderne er mere aktive mentalt og fysisk end mænd, når de passerer pensionsalderen. De deltager mere i frivilligarbejde, møder andre kvinder og passer børnebørn, alt imens alt for mange polske mænd alt for tit blot ser passivt til fra en bænk, måske med en øl eller anden alkohol i hånden, som Angelima Kosiek meget rammende skriver en analyse af rapporten i avisen ”Gazeta Wyborcza”.

Fænomenet er jo ikke ukendt i andre lande, fx i Danmark. Det kan ikke overraske, at de der bor i de større byer, i gennemsnit lever længst. De er generelt bedre uddannede og også bedre aflønnede, og der er bedre lægedækning i de store byer, også bedre dækning med privatklinikker. Den vigtigste årsag til død er kredsløbssygdomme, 43.4 pct. af dødsfaldene har dette som årsagen.

Der er på sygdomsområdet mangel på koordination i behandlingen af patienter, og også alt for lavt opsyn og kontrol efter udskrivelsen. Mere satsning på forebyggende arbejde vil også hjælpe. Næst flest, 25.8 pct., siges det i rapporten, dør af lungekræft, deraf er langt de fleste mænd. Dødeligheden for mænd er her næsten tre gange højere end for kinder! Hovedårsagen er tobakken, 35 pct. af mænd er rygere, svarende til en stigning på 5 pct. over fire år. Andelen af rygere blandt kvinder er lavere, 20 pct.

Tarmkræft er næstvigtigste årsag til dødsfald pga. kræft. Et af flere problemer, hedder det i rapporten, er, at mange operationer for lungekræft sker på mindre hospitaler, som i høj grad mangler specialister. Glædeligt er, at spædbørnsdødeligheden har været konstant faldende, i 2000 døde 8 børn pr. 100 fødsler; det tal faldt til 4 i 2017. Men der er også på dette område tale om meget store regionale forskelle, helt op til næsten 100 pct.

Foruroligende er de alt for mange selvmord. I 2016 tog 4.075 mænd, men kun 500 kvinder deres eget liv. 

Share This