Ny konflikt mellem Ungarn og Ukraine, denne gang om dobbelt statsborgerskab

En landsby i Transkarpatien Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine/Ungarn: En ny konflikt er brudt ud mellem Ungarn, og endnu engang om rettigheder for det omkring 150.000 store ungarske mindretal. I december 2021 fremlagde præsident Volodymyr Zelensky parlamentet forslag, der har stor betydning for omfanget af politiske rettigheder for borgere bosiddende i Ukraine med dobbelt statsborgerskab. Det skriver det polske Center for Øststudier i en rapport (OSW, 13.1.2022).

Ud fra en argumentation om forsvar for statens sikkerhed og sammenhængskraft skal borgere med dobbelt statsborgerskab være udelukket fra at få vigtige stillinger inden for administrationen og på de statsejede virksomheder. 53 ledende stillingskategorier inden for fx undervisning, lokale råd og i rådgiverfunktioner er berørt. Forslaget er primært rettet mod det russiske mindretal, men kommer også til at ramme andre, herunder som sagt ungarere bosiddende i Ukraine. Ungarn – og som i tidligere tilfælde formodentlig andre lande med mindretal bosiddende i Ukraine – har protesteret.

Ungarn har før haft konflikter med Kiev omkring forholdene for det ungarske mindretal, fx inden for undervisning. Ungarn har blokeret for Ukraines videre integration i EU og NATO. Men rent bilateralt er der indgået aftaler mellem de to lande, bl.a. på energiområdet og mht. militær og forsvar. Omkring 120.000 ungarere i Ukraine har (også) ungarsk pas. Ungarns udenrigsminister Péter Szijjártó tog sagen op bl.a. på det nyligt afholdte møde mellem USA’s præsident Antony Blinken og 9 udenrigsministre fra Central- og Østeuropa den 3. januar samt på NATO udenrigsministermødet den 7. januar.

Forslaget stemples fra ungarsk side som værende ”ikke-acceptabelt”, slet og ret. Zelensky har lovet, at borgere i Ukraine kun kan være i besiddelse af ét pas, det ukrainske. Det forslag vil ramme de ukrainere, der er bosiddende i udlandet, mange her vil helt givet ønske dobbelt statsborgerskab. Om forslaget vil kunne vedtages i parlamentet er ikke sikkert, for der er ikke kun modstand ude fra, også i Ukraine selv.

Share This