Northstream II og de nye amerikanske sanktioner

Nord Stream 2 Foto: Samuel Bailey

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland/USA: I december sidste år indførte den amerikanske kongres sanktioner rettet mod det tysk russiske gasprojekt Northstream II. Det førte bl.a. til, at det schweiziske firma Allseas, der stod for anlæg af den sidste 160 lange ledningsføring af gasrør til Tyskland måtte trække sig fra projektet. Nu har USA så yderligere optrappet sanktionerne i form af love under den fælles overskrift ”Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act”. Det skriver ”EU Observer”.

Nu rettes sanktioner også mod firmaer, enkeltpersoner, herunder aktionærer, der tager del i projektet, også ud over selve ledningsføringen. Rusland, Tyskland og andre EU-lande, der er involveret i Northstream II har naturligt nok protesteret kraftigt mod den nye amerikanske lovgivning.

USA’s ambassadør i EU Ronald Gidwitz skjuler ikke, at USA’s nye sanktioner skyldtes den amerikanske modstand mod, at Europa fortsat er afhængig af gas importeret fra Rusland. Han nævner ikke, at det vigtigste motiv uden tvivl er, at USA ønsker at sælge sin egen overskudsgas (LNG) til Europa. Det stiller Northstream I og II sig i vejen for.

Ukraine indgik før nytår en langsigtet aftale om eksport af russisk gas via Ukraine efter anlægget af Northstream II. Mig bekendt har Kijev da også forholdt sig tavs i spørgsmålet om de nye amerikanske sanktioner.

EU’s chef for udenrigsanliggender, Josep Borell støtter Tyskland. EU’s energipolitik er et europæisk, ikke et amerikansk anliggende. Men USA har lang tradition for ekstraterritorial lovgivning, fx i spørgsmålet om sanktioner mod Iran, helt uanset forskellige holdninger på tværs af Atlanten.

Efter planen skal det russiske skib ”Academic Csersky” overtage anlægget af den sidste del af ledningsføringen. Men det kræver godkendelse fra dansk side. ”Allseas” blev godkendt som operator, men det russiske firma har noget andet udstyr, det kræver en ny godkendelse. Fra russisk side regnes den danske godkendelse for at være en formalitet, men Danmark er under amerikansk pres. 

USA’s nye sanktioner kommer oven i andre konflikter mellem USA og Tyskland (og EU). Sidst har USA uden at spørge Tyskland og NATO til råds udmeddelt planen om at nedsætte antallet af amerikanske soldater i Tyskland.   

Share This