Nederlag for tysk vicekansler. Fælles EU-fordeling af gas kommer ikke på tale, og Ungarn beder Putin om mere gas

Illustrationsfoto: Mtaylor848

Af Michael Skovgaard

EU-kommissionens plan om at tvinge medlemslande til spareforaSzijjnstaltninger har lidt et definitivt knæk. I starten var Spanien imod Tysklands forslag, og nu følger en masse andre lande trop. Grækenland, Polen, Cypern, Portugal og Ungarn siger kategorisk nej til forslaget om en tvungen fælles reducering af gasforbruget med 15 procent – det skriver Berliner Zeitung.

Tysklands vicekansler Robert Habeck (De Grønne) fører umiddelbart ordet på vegne af den tyske regering, hvorimod kansler Olaf Scholz (SPD) er mere tilbageholdende.

De bemeldte lande klager over, at de ikke er blevet spurgt, før EU meldte forslaget ud. Frankrig har ikke taget endelig stilling, men klager ligeledes over, at landet ikke har været inddraget i forslaget. Polen, som har fyldt gaslagrene op, mener, at forslaget er et indgreb i de enkelte EU-landes suverænitet. Energiminister Anna Moskwa har udtalt, at Polens forsyningssikkerhed kommer i første række. Men landet er rede til at viderefordele et muligt overskud af gas – men på visse betingelser. Senest har den polske regering bragt spørgsmålet om krigsskadeerstatninger på banen påny. Det betyder i praksis, at Polen kan afpresse Tyskland, hvis landet for alvor bliver ramt af gaskrisen.

Ungarn kører solo i hele spillet. Udenrigsminister Peter Szjijjarto har netop været i Moskva for at forhandle en aftale om gasleverancer med Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov. Ungarn har udmeldt højeste alarmberedskab mht. til gas og har stoppet videresendelse af gas til andre lande i regionen.

Ungarn agter således at indgå en kontrakt med Rusland, som indebærer levering af 700 mio. kubikmeter gas årligt over en længere årrække. 

Share This