Mr.East fortsætter Sisyfos kampen

Af Ota Tiefenböck

Debat: Hos Mr.East har vi nu mere end i fem år gjort alt hvad vi kan for at skabe en så ufarvet og apolitisk dækning af Øst- og Centraleuropa. Vores ambition har hele tiden været at bryde den mainstream, der efter vores opfattelse præger danske medier, og skabe en journalistisk dækning som er så objektiv som over hovedet muligt. Vi forsøger at fortælle, hvad der sker, forklare hvordan man tænker, opfatter og forstår dét der sker i Europa med øst- og centraleuropæiske øjne. Efter vores bedste overbevisning uden at prioritere en bestem politisk og samfundsmæssig holdning eller udlæggelse af virkeligheden.

Alligevel bliver vi med jævne mellemrum beskyldt for at være højreorienterede og det der er værre. F.eks. har en af vores unavngivne læsere forleden skrevet, at ”vi booster siden med højreorienteret clickbait”, så han har ”svært ved at bevare respekten” for Mr.East projektet.

Jeg må indrømme, at den type bemærkninger rammer mig, ophavsmanden og ansvarshavende redaktør af Mr.East, hårdt. Ikke kun fordi Mr.East redaktion er et idelistisk projekt, hvor alle arbejder gratis og med den bedste journalistiske overbevisning og efterhånden har lagt mange arbejdstimer i projektet. Også fordi jeg ved, at den omtalte bemærkning kommer fra en veluddannet person, som efter min opfattelse burde være rummelig og intelligent nok til at forstå, at demokrati og medieformidling også handler om, at andre kan mene noget andet, end han selv og at demokratis absolut største styrke netop er holdningernes pluralitet.

Den omtalte læser er ikke den eneste, flere andre Mr.East læsere, har i løbet af vores eksistens taget afstand fra Mr.East. Nogle gør det ganske ubemærket eksempelvis ved aldrig at like eller decideret ignorere Mr.East. Det til trods for, at de læser sitet dagligt og følger med i alt, hvad der foregår i nyhedsformidlingen om Øst- og Centraleuropa. Der er sikkert flere grunde, hvorfor de gør, som de gør. Nogle plejer deres egen karriere og opfatter alle andre forsøg på medieområdet som en trussel. Andre, og det er meget mere sandsynligt, er formentlig ikke i stand til at rumme, at andre kan have en anden holdning end de selv har. Det sker vel at mærke ofte, at mange af disse betragter sig selv som de store demokrater. Jeg vi umiddelbart mene, de snarere en trussel for demokratiet. Forskellige syn på situationen i Verden, Øst- og Centraleuropa og skabe debat burde vel være i vores alles interesse.

Mr.East har som nævnt i begyndelsen, nu i mere end fem år forsynet det danske mediemarked med gratis nyheder fra Øst- og Centraleuropa. Vi gør det fordi vi ønsker at fortælle andre historier end læserne kan læse i gængse danske medier, hvis dækning af Øst- og Centraleuropa mere eller mindre er baseret på, hvad Ritzau eller de andre internationale nyhedsbureauer mener er interessant for læserne. Denne dækning kan ind i mellem nå tragikomiske højder, som eksempelvis forleden, hvor en stor dansk avis basererede sin historie om vores naboland Polen på CNN`s dækning af landet.

En kritik som dén fra den omtalte læser får mig ind i mellem i tvivl om, om vi i virkeligheden kæmper en Sisyfos kamp. Handler medierne i Danmark i virkeligheden mest om, at den målgruppe medierne skriver til skal spejle sig selv i mediets artikler og får bekræftet deres i forvejen skabte verdenssyn?

Det er som bekendt nemt at kritisere andre og med en intellektuel attitude fortælle andre, hvor godt og progressivt et menneske man selv er. Det er under alle omstændigheder nemmere end selv at skabe noget. Når man skaber noget, kan man nemlig også begå fejl. Det har vi naturligvis ind i mellem også gjort hos Mr.East og det skal der være plads til. Alle, muligvis med undtagelse af den omtalte læser (læs: en spydig bemærkning J) kan lave fejl. Det vigtigste er intentionerne bag dét man laver og den grundsubstans, der præger ens aktivitet.

Mr. Easts grundsubstans har hele tiden været at give læserne en uafhængig, apolitisk og nuanceret dækning af Øst- og Centraleuropa, og det bliver vi under en eller anden form ved med. Uanset at det ind i mellem føles som en umulig Sisyfos kamp i dagens Danmark, hvor nogle medier modtager millioner kroner i statsstøtte, mens andre må klare sig med gratis arbejdskraft.

Vores tidligere omtalte læser skrev i sin bemærkning til Mr.East også, ”at stort set ingen læser det stof fra Østeuropa, som vi så prisværdigt skriver om” . Hans udtalelse, er for mig et tydeligt bevis på hans sellektive opfattelse i virkeligheden og evne til at udtale sig om noget, han ikke ved noget om.

Mr.East har i løbet af sin eksistens kun haft et stigende antal læsere. Vores muligheder på det danske mediemarked, hvor nogle får statsstøtte, mens andre ikke får noget, er dog begrænsede. Vil du hjælpe os med at skube stenen helt til toppen af bjerget og bevise at en styrke og tro på vores projekt kan flytte bjerge, selv på det danske mediemarked? Like vores side, del vores artikler og udbred kendskabet til Mr.East, eller deltag aktivt ved at skrive indlæg til Mr.East. Vi bringer gerne alle indslag, som overholder de presseetiske regler uden at stille os til dommere over, hvilke holdninger er rigtige og hvilke er forkerte. Det er nemlig, hvad et demokrati handler om.

Share This