Mødet mellem Putin og Sjojgu

Sergej Sjojgu Foto: Kremlin

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Sjojgu mødtes fredag sidste uge for at gøre status over den meget omtalte ”delvise mobilisering” af reservister med henblik på at standse nedturen på slagmarken. Iflg. de officielle referater er mobiliseringen af 300.000 ekstra styrker nu vel overstået. Udskrivningen af flere soldater er med andre ord afsluttet. Der er ikke planer om at indkalde flere inden for overskuelig tid. Frivillige og nyindkaldte til hæren vil dog i henhold til gældende ordninger stadig kunne blive inddraget.

Rusland har som bekendt store problemer på slagmarken. Omkring 70.000 har angiveligt mistet livet, flere end under Afghanistan krigen fra 1979.  Der skal derfor efter planen lægges større vægt på optræning af reservister, lige nu i alt 218.000 personer. Efter optræning er 82.000 ekstra indtil blevet sendt på slagmarken for at styrke den ”særlige opration” (”the special military operation”), heraf 41.000 regulære militære enheder. Andre, ”service members”, er udskrevet som kampveteraner (”combat veterans”) og vil i den egenskab få særlig beskyttelse og bestemte sociale goder (”social benefits”).

Sjojgu erkendte på mødet med Putin, at specialstyrkerne har haft problemer med hensyn til logistik og forsyninger. De nyindkaldte, siger han, er blevet udstyret med de rette uniformer, udstyr og fødevarer efter de regler, der gælder for soldater på kontrakt. Om det lykkes vil tiden vise. Rusland satser på at få pause i kamphandlingerne, at standse op og få rettet de mange fejl og mangler. Derfor angriber Rusland lige nu mest infrastrukturen i Ukraine. Spørgsmålet er, om og hvornår krigen vil ende.

Som sagt i en analyse i det polske ugeskrift ”Polityka” (44.2022) kan en foreløbig afslutning på krigen som udgangspunkt betyde en tilbagevenden til, hvad der i stor træk svarer situationen fra før 24. februar, før den russiske invasion. Det alternative synspunkt er, at der skal satses på en befrielse af hele Ukraine og en tilbagevenden til grænserne fra december 1991. Det synspunkt bestemmer lige nu politikken i Kiev og i flere vestlige hovedstæder, bygger på en antagelse om et udmattet og krigstræt Rusland og Putins snarlige tilbagetræden som præsident. USA og vestlige lande har tidligere lagt bånd på den ukrainske hær, men den har inden for de sidste måneder kunnet angribe Krim og Kertj broen, og formentlig fik dræbt Daria Dugina, datter af den kendte nationalistiske russiske filosof Aleksander Dugin.

Share This