Livsvarigt fængsel for mordet på borgmester Adamowicz

Foto: Ken Eckert

Af Michael Hardenfelt

Polen: Der gik et chok gennem landet, da borgmesteren i Gdansk – Pawel Adamowicz – blev dræbt i et knivoverfald i januar 2019. Morderen – Stefan Wilmont – blev straks pågrebet. Det viste sig at være en psykisk forstyrret mand, som tidligere havde afsonet en dom for bankrøveri. Torsdag blev han dømt til fængsel på livstid.

Den livsvarige fængselsdom skal afsones på en afdeling for personer med psykiske forstyrrelser. Han kan i henhold til dommen tidligst prøveløslades om 40 år. Stefan Wilmont blev ligeledes idømt en bøde på 10.000 zloty (ca. 16.000 kr.) for trusler han fremsatte mod en anden person samtidigt med mordet på Adamowicz.

Dommen fremhæver, at motivet til mordet var en efter den dømtes mening uretfærdig dom for bankrøveri, og som en del af magthaverne var borgmesteren medskyldig herfor.

Forsvareren har forsøgt at få kendt Wilmont utilregnelig i gerningsøjeblikket, men selv om han lider af skizotypisk sindslidelse delte Landsretten i Gdansk altså ikke forsvarerens synspunkt. I den forbindelse peges på en grundig og langvarig forberedelse af mordet, med indkøb af kniv og træning i drabsmetoden. Dommen kan appelleres til Appelretten.

Share This